I konferencja naukowo-szkoleniowa Parazytozy zwierząt - aktualne zagrożenia - nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne.

Wtorek
26
Wrzesień
2017
Dzień pierwszy 26.09 2017

12:30 - 13:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
13.30 - 14.00 POWITANIE GOŚCI UROCZYSTA INAUGURACJA KONFERENCJI
14.00 - 14.30 WYKŁAD INAUGYRACYJNY
Ks. Krzysztof Kluk „Polski Karol Darwin” z Ciechanowca
14.30 - 16.30 SESJA TEMATYCZNA Parazytozy zwierząt mięsożernych
WYKŁADY 15 MIN + 5 MIN DYSKUSJA

6 wykładów
Marta Demkowska: Lekooporność tęgoryjców zwierząt mięsożernych
Sławomir Kornaś: Inwazje pasożytnicze u psów i kotów; problem nadal aktualny?
Maciej Klockiewicz: Dirofilarioza narastający problem zdrowotny zwierząt mięsożernych i ludzi.
Dawid Jańczak, Elżbieta Gołąb: Inwazja Babesia divergens u psa powracającego z Hiszpanii – opis przypadku.
Remigiusz Gałęcki, Rajmund Sokół: Pasożyty krwi u kotów - praktyczne aspekty diagnostyki i leczenia.
Elżbieta Gołąb, Dawid Jańczak: Seroprewalencja Toxoplasma gondii u kotów domowych

16:30 - 17:00 Przerwa kawowa
17:00 - 19:00 ZWIEDZANIE MUZEUM ROLNICTWA I MUZEUM WETERYNARII
20:00 KOLACJA I WIECZÓR INTEGRACYJNY przy ognisku W SKANSENIE MUZEUM ROLNICTWA

Dzień drugi 27.09. 2017

09.00 - 11:00 SESJA TEMATYCZNA zoonozy
WYKŁADY 15 MIN + 5 MIN DYSKUSJA

Małgorzata Dmitryjuk, Mirosław M. Michalski, Magdalena Szczotko: Badania wstępne nad prewalencją Anaplasma phagocytophilum w kleszczach Ixodes ricinus pozyskanych z psów aglomeracji miejskiej.
Leszek Rolbiecki, Jerzy Rokicki i Joanna N. Izdebska: Anisakidae, rozpoznawanie i zapobieganie.
Elżbieta Gołąb, Dawid Jańczak: DNA Toxoplasma gondii w produktach pochodzenia zwierzęcego.
Anna Bogucka-Kocka: Nużyca
Przemysław Kołodziej: Trichomonas tenax, Entamoeba gingivalis.
Tomasz Cencek: Zagadnienia profilaktyki zoonoz – alweokokoza, włośnica.

11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 12:50 SESJA TEMATYCZNA parazytozy zwierząt gospodarskich
WYKŁADY 15 MIN + 5 MIN DYSKUSJA 4 wykłady

Sławomir Kornaś: Nicienie przeżuwaczy domowych i wolno żyjących.
Bogumiła Pilarczyk: Parazytofauna przewodu pokarmowego owiec utrzymywanych w gospodarstwie ekologicznym.
Mirosław Michalski: Prewalencja inwazji Oesophagostomum dentatum w wybranych fermach trzody chlewnej.
Paulina Dudko, Andrzej Junkuszew, Krzysztof Tomczuk, Wiktor Bojar, Klaudiusz Szczepaniak, Tomasz M. Gruszeck: Analiza ekonomiczna stosowanych metod profilaktyki przeciwpasożytniczej u owiec w gospodarstwie ekologicznym.

12:50 - 13: 50 Przerwa obiadowa
13:50 - 16 :00 SESJA TEMATYCZNA 7 wykładów
Parazytozy zwierząt wolno żyjących

Zenon Sołtysiak: Metastrongyloza dzików w badaniach histopatologicznych.
Popiołek M., Leśniańska K., Adamczyk M., Piróg A., Perec-Matysiak A., Buńkowska-Gawlik K., Hildebrand J.: Populacje introdukowanego szopa pracza (Procyon lotor) jako źródło potencjalnie zoonotycznych patogenów" (Introduced raccoons (Procyon lotor) as a source of potential zoonotic pathogens).
Dawid Jańczak, Elżbieta Gołąb: Pasożyty tkankowe gryzoni wolnożyjących.
Maciej Grzybek: Udział żywicieli paratenicznych w inwazjologii Toxocara spp.- nornice.
Jarosław Pacoń: Pasożyty jelitowe zwierząt łownych, najprawdopodobniej drobnych drapieżników.

Krzysztof Tomczuk: Endopasożyty saren Nadleśnictwa Lubartów ( lubelskie) w badaniach sekcyjnych.
Michał Krzysiak: Monitoring Parazytologiczny Żubrów z Polski Północno-Wschodniej.

16.00 - 16.30 Przerwa kawowa
16:30 - 17:50 SESJA TEMATYCZNA parazytozy koni
WYKŁADY 15 MIN + 5 MIN DYSKUSJA

4 wykłady
Krzysztof Tomczuk: Anoplocefaloza w różnych systemach utrzymania.
Maria Studzińska: Prewalencja nematodoz koni w różnych systemach utrzymania.
Małgorzata Raś-Noryńska, Rajmund Sokół: Praktyka odrobaczania koni w Polsce w perspektywie hodowców i lekarzy weterynarii – badania ankietowe.
Jakub Gawor: Zwalczanie parazytoz koni w aspekcie lekooporności.

19:00 Uroczysta Kolacja - Hotel Nowodwory

Dzień trzeci 28.09. 2017

09:00 - 11:00 ZBIÓRKA PRZY PAŁACU WYJAZD AUTOKAREM/AUTOKARAMI DO BIAŁOWIEŻY
11:00 – 14:00 WEJŚCIE W MAŁYCH GRUPACH DO REZERWATU ŚCISŁEGO BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO
14:00 - 15:00 OBIAD W RESTAURACJI PARKOWEJ
15:00 - 17:00 PRZEJAZD AUTOKARAMI DO REZERWATU POKAZOWEGO BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO
17:00 - 18:00 SESJA PLENEROWA w sali konferencyjnej rezerwatu pokazowego
WYKŁADY parazytozy zwierząt wolno żyjących

3 wykłady 20min.
Aleksander Demiaszkiewicz: Aswortioza - nowe zagrożenie dzikich i domowych przeżuwaczy.
Anna Pyziel: Oporność Haemonchus contortus na fenbendazol przyczyną niezadowalającej skuteczności odrobaczania żubrów linii nizinno-kaukaskiej (Avesta Visentpark, Szwecja).
Katarzyna Filip: Parafasciolopsis fasciolaemorpha w populacji łosia w Polsce potencjalnym zagrożeniem dla domowych przeżuwaczy.

18:00 - 20:00 KOLACJA PRZY OGNISKU NA TERENIE REKREACYJNYM BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO
20:00 - 22:00 POWRÓT AUTOKARAMI DO CIECHANOWCA

Dzień czwarty 29.09. 2017

09.00 – 10.40 5 wykładów SESJA TEMATYCZNA parazytozy ptaków, gadów owadów 6wykładów
WYKŁADY 15 MIN + 5 MIN DYSKUSJA

Monika Roczeń-Karczmarz: Inwazje ptaszyńców diagnostyka i zwalczanie.
Sylwia Koziatek-Sadłowska, Rajmund Sokół: Badanie in vitro nad wrażliwością Dermanyssus gallinae na wybrane środki roztoczobójcze.
Klaudiusz Szczepaniak: Parazytofauna głuszców z hodowli wolierowej.
Sławomir Kornaś: Anoreksje pokarmowe gadów w kontekście inwazji pasożytniczych
Maria Michalczyk, Rajmund Sokół: Wykrywanie Lotmaria passim u robotnic pszczoły miodnej (Apis mellifera) w pasiekach Warmii i Mazur metodą single PCR.

10.40 - 11.20 Przerwa kawowa
11.20 - 13.00 SESJA TEMATYCZNA nowe rozwiązania terapeutyczne
WYKŁADY 15 MIN + 5 MIN DYSKUSJA

Jakub Gawor: Rola Esccap w propagowaniu profilaktyki parazytoz zwierząt towarzyszących
Artur Zalewski: Parki dla psów ważny aspekt profilaktyki parazytoz
Ewa Długosz: Szczepionki przeciwko tęgoryjcom – nowy kierunek profilaktyki
Mirosław Michalski: Pasożyty – wrogowie czy przyjaciele?

13:00 Zakończenie konferencji i obiad

więceju informacji na: http://www.up.lublin.pl/konferencja-parazytologia2017/