Podpisanie porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Piątek
21
Kwiecień
2017

W dniu 21 kwietnia 2017 r. zostało podpisane pierwsze porozumienie o współpracy pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zygmuntem Litwińczukiem a Dyrektorem Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu Dorotą Łapiak w zakresie problematyki przyrodniczej oraz współdziałania stron w dziedzinach wzajemnego zainteresowania.

Porozumienie zawiera wolę nawiązania i potwierdzenie współpracy i pomocy świadczonej przez obie instytucje w zakresie posiadanych uprawnień określonych działalnością statutową i charakterem działalności. Współpraca w szczególności będzie dotyczyła zakresu działalności kilku działów merytorycznych Muzeum: Historii uprawy roślin, Weterynarii, Chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, Tradycji zielarskich, Techniki rolniczej.

W szczególności przedmiotem współpracy będzie: wspólna realizacja projektów naukowo-badawczych finansowanych również ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz funduszy europejskich; wzajemny udział w pracach i projektach naukowo-badawczych realizowanych przez instytucje w oparciu o posiadaną bazę naukową i dydaktyczną, organizowanie praktyk studenckich, kursów, szkoleń, konferencji, staży i innych przedsięwzięć wynikających z bieżących potrzeb.

Uroczystość miała miejsce w piątek 21 kwietnia o godz. 14.00 w siedzibie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5.