Zwyczaj święcenia pól – dawniej i dzisiaj…

Tuesday
16
May
2017

Antonin – Bujenka 16 maja 2017

Na ziemi ciechanowieckiej do dziś zachował się stary obrzęd święcenia pól. Mieszkańcy w uroczystej procesji pod przewodnictwem księdza, obchodzą symboliczne granice swojej wsi, wyznaczane przez odświętnie przystrojone kapliczki i krzyże przydrożne. Zwyczaj ten ma zapewnić urodzaj i pomyślne zbiory, zabezpieczyć przed nieszczęściami takimi jak burze, susze czy powodzie. Brat Cherubin Złotkowski w swojej książce Zwyczaje wsi Podlasia w połowie XX wieku opisuje w jaki sposób zapamiętał ten obrzęd z czasów swojego dzieciństwa (…) był zwyczaj poświęcania pól, każdy dzień w innej wsi. Każdego dnia była zamówiona Msza św. składkowa w intencji danej wsi (…) Wszyscy mieszkańcy odświętnie ubrani, zbierali się w miejscu rozpoczęcia procesji (…) Przy krzyżu lub kapliczce urządzano ołtarz na wzór ołtarza w Boże Ciało. Tam odmawiano specjalne modły oraz poświęcano dobytek i zboża rosnące na polu. Procesja miniaturowa uformowała się (…) i szliśmy ze śpiewem pieśni Maryjnych i eucharystycznych wśród falujących łanów zbóż. Ksiądz na trasie każde pole kropił wodą święconą. Dotarliśmy do innego krzyża na końcu wsi, gdzie ołtarz był przygotowany i następowały modlitwy zakończeniowe.
Rytualny obchód pól i zabudowań to kontynuacja dawnych obrzędów agrarnych, mających chronić domostwa i zamieszkujących je ludzi.

Agnieszka Kiersnowska

Fotorelacja z poświęcenia pól we wsi Antonin:


Fotorelacja z poświęcenia pól we wsi Bujenka:

Poświęcenie pól. Bujenka lata 60-te XX w. :