Projekty

Zintegrowany projekt rozwoju infrastruktury technicznej i ekspozycyjnej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – moduł 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Sam...
XXX Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

XXX Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W dniu 28 kwietnia 2010 r. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zawarło umowę z Ministrem Kultury i D...
Konserwacja wybranych obiektów techniki rolniczej

Konserwacja wybranych obiektów techniki rolniczej

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W dniu 08. kwietnia 2010 r. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zawarło umowę z Ministrem Kultury i...
Modernizacja obiektów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – I etap

Modernizacja obiektów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – I etap

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W dniu 15 lipca 2009 r. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zawarło umowę z Ministrem Kultury i Dzie...
Wydanie drukiem Ciechanowieckiego Rocznika muzealnego Tom V

Wydanie drukiem Ciechanowieckiego Rocznika muzealnego Tom V

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W dniu 7 lipca 2009 r. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zawarło umowę z Ministrem Kultury i Dzied...
XXIX Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

XXIX Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W dniu 1 lipca 2009 r. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zawarło umowę z Ministrem Kultury i Dzied...
Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży

Ligawka podlaska - warsztaty dla dzieci i młodzieży

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka Ciechanowcu w okresie od września do grudnia 2008 r. realizowany jes...
Warsztaty – Spotkania z Folklorem

Warsztaty – Spotkania z Folklorem

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu podpisało umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.07.03.00-20-004/08 „Warsztaty – Spotkania z Fo...

Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanych inwestycji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006Muze...
Modernizacja budynku zabytkowych stajni wraz z otoczeniem

Modernizacja budynku zabytkowych stajni wraz z otoczeniem

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zakończyło w 2007 r. realizację I etapu projektu pn. „Modernizacja budynku zabytkowych stajni wraz z otoczeniem” obejmującego zakup stol...