LEKCJE MUZEALNE Z DZIEDZINY HISTORII

1. Lekcja muzealna "Ksiądz Krzysztof Kluk jako naukowiec doby oświecenia"

Przedstawienie najistotniejszych faktów dotyczących osoby K. Kluka. Dzieciństwo, nauka w szkołach. Praca duszpasterska, związki z rodami magnackimi. Praca naukowa - specyfika warsztatu osiemnastowiecznego badacza. Publikacje. Najważniejsze osiagnięcia Kluka w poszczególnych dziedzinach. Zwiedzanie ekspozycji poświęconej K. Klukowi.

Czas trwania i miejsce: 60 minut, zejścia odbywają się w sali kominkowej i wikarówce. Zajęcia mogą odbywać się o dowolnej porze roku.

Grupa docelowa: młodzież szkolna, studenci, dorośli

Wielkość grup: do 25 osćb

Cena: do uzgodnienia

2. Lekcja muzealna o historii regionu Ciechanowca i okolic

Tematy do uzgodnienia z historykami. Możliwe jest krótkie przedstawienie dziejów miejscowości od XV w. do końca II wojny światowej lub dokładniejsze przedstawienie wybranego aspektu z przeszłości miasta. Zajęcia w formie wykładu, mogącego odbywać się w siedzibie Muzeum lub w placówce szkoły.

Grupa docelowa: młodzież szkolna

Czas trwania lekcji: do uzgodnienia.

Wielkość grupy: w szkole bez ograniczeń, w Muzeum do 50 osób.

Cena: do uzgodnienia

3. Lekcja muzealna z okazji rocznicy 1050lecia Chrztu Polski (lekcja dostępna tylko w 2016 roku)

Temat proponowany w związku z obchodami 1050-lecia chrztu polski. Lekcja ma formę wykładu, na którym zostaną omówione: przyczyny, przebieg i skutki chrystianizacji, a także okoliczności towarzyszące kształtowaniu się państwa pierwszych Piastów. Zajęcia mogą odbywać się w siedzibie Muzeum lub w placówce szkoły.

Grupa docelowa: młodzież szkolna

Czas trwania lekcji: do uzgodnienia.

Wielkość grupy: w szkole bez ograniczeń, w Muzeum do 50 osób.

Cena: do uzgodnienia