Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym – etap I

10 sierpnia 2017 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu na dofinansowanie zadania pn. ,,Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym – etap I” w ramach programu ,,Infrastruktura kultury”.

Całkowity koszt projektu wynosi 14.425.100,00 zł (netto), w tym 7.200.000,00 zł (49,91%) to środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszy Promocji Kultury, natomiast wkład własny w kwocie 7.225.100,00 zł (50,09%) został zabezpieczony przez Województwo Podlaskie.

W ramach projektu zostanie wybudowany segment konserwatorski i magazynowy. W części konserwatorskiej znajdować się będzie stolarnia z pracownią stolarską i suszarnią drewna, warsztat mechaniczny z magazynem, pomieszczenie do mycia i piaskowania, pracownia chemiczna z magazynem środków chemicznych, malarnia, pracownie konserwatorskie z pomieszczeniami do obróbki brudnej i czystej eksponatów. W nowo wybudowanym obiekcie powstanie również: magazyn eksponatów drobnych, eksponatów glinianych, metalowych, drewnianych, tkanin, obrazów, papieru, mebli oraz eksponatów różnych. W ramach segmentu magazynowego powstanie również pracownia digitalizacji zbiorów, pokój socjalny, szatnie oraz toalety. Obiekt będzie ogrzewany pompami ciepła z wykorzystaniem 31 odwiertów geotermalnych, wspomaganych kotłownią olejową.

Realizacja zadania obejmuje również zakup do pracowni i magazynów mebli biurowych oraz zestawów komputerowych z oprogramowaniem. Do pracowni digitalizacji zbiorów zostanie zakupiony sprzęt fotograficzny i komputerowy wraz ze sprzętem uzupełniającym m.in. oświetleniem studyjnym i plenerowym, reflektorami, statywami, stojakami oraz obiektywami i lampami błyskowymi. Pracownie techniczne wyposażone będą w sprzęt typu: wiertarka, czopiarka, frezarka, szlifierka taśmowa, pilarka tarczowa, tokarka do drewna, spawarka, sprężarka, piaskarka, strugarka czterostronna, digestorium, myjka ciśnieniowa. W pomieszczeniach magazynowych zainstalowane zostaną nowoczesne, przesuwne i sterowane elektronicznie zestawy regałów o profilu dostosowanym do charakteru poszczególnych magazynów. Dla potrzeb pracowników zostaną zakupione i zamontowane meble kuchenne, stoły, krzesła oraz szafy ubraniowe. Zakupione również zostaną akumulatorowe wózki podnośnikowe oraz zewnętrzny silos do magazynowania wiórów i trocin. W ramach zadania zostanie wykonane ogrodzenie nowopowstałej infrastruktury.

Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów prowadzona jest na działce przy ulicy Pałacowej. Docelowo cały obiekt będzie miał wymiary 223x30 m (wysokość w kalenicy od 6 do 10 m). Obecnie realizowany etap inwestycji obejmujący budowę kompleksu o powierzchni 3 120 m2 zostanie zakończony 31 grudnia 2019 roku.

29 listopada 2017 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu aneks nr 2 do Umowy nr 02854/17/FPK/DEK z dnia 10.08.2017 r. dotyczący zwiększenia dofinasowania zadania Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym – etap I” w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wykonawcą inwestycji jest firma Master Emil Borys s.c. Wysokie Mazowieckie.

Obecnie całkowity koszt zadania wynosi 17.424.714,31 zł, w tym wkład własny muzeum to 7.374.714,31 zł, natomiast kwota 10.050.000 zł to środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury.

Podpisany aneks do Umowy nr 02854/17/FPK/DEK zwiększył wartość prac w 2017 r. do kwoty 10.999.714,31 zł, w tym dofinansowanie Ministra to 6.850.000 zł.

Zakres dodatkowych prac, wynikających z podpisanego aneksu do Umowy, dotyczy budowy segmentu ekspozycyjno-edukacyjnego (A) – w zakresie prac budowlanych i konstrukcyjnych (stan surowy otwarty) składających się z:

  • robót ziemnych
  • wykonania fundamentów i warstw posadzkowych
  • wykonania ścian i ram żelbetowych, belek, słupów i trzpieni oraz ścian murowanych
  • wykonania konstrukcji dachu oraz jego pokrycie płytą warstwową
  • zakupu mobilnego rusztowania aluminiowego o wysokości 7,8 m
  • Ogólna powierzchnia zabudowy segmentu A wynosi 3 000 m2 i obejmuje przestrzeń ekspozycyjną z zapleczem dydaktycznym. Docelowo znajdą się tu pomieszczenia na wystawę stałą i magazyn maszyn rolniczych, sala dydaktyczna, czytelnia i biblioteka, magazyn książek, pomieszczenie na archiwum, szatnia, pokój biurowy, oraz pomieszczenia socjalne i techniczne . Ta część budynku będzie dostępna zarówno dla zwiedzających jak i osób korzystających z biblioteki, czytelni czy sali konferencyjnej.

Wykonawcą zadania jest firma Master Emil Borys s.c. Wysokie Mazowieckie