250-lecie Konfederacji Barskiej - fotorelacja

Środa
07
Luty
2018

W sobotę, 3 lutego 2018 roku, w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyły się uroczyste obchody 250-lecia konfederacji barskiej. Wydarzenie to wpisuje się w ogólnopolskie obchody poświęcone wydarzeniom z lat 1768-1772. Współorganizatorem uroczystości było Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe w Ciechanowcu oraz Powiat Wysokomazowiecki. Program imprezy obejmował uroczystą Mszę świętą ku czci konfederacji barskiej i odsłonięcie tablicy ku czci Kazimierza Pułaskiego – w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, konferencję naukową oraz na zakończenie, „Bal Królewski” bractw kurkowych.

Podczas konferencji wygłoszono sześć referatów poświęconych osobie Kazimierza Pułaskiego oraz przebiegowi konfederacji barskiej, tak w perspektywie regionalnej, jak i ogólnopolskiej.

Prowadzący konferencję prof. Adam Czesław Dobroński, nakreślił ogólny obraz wydarzeń z lat 1768-1772 oraz przedstawił dorobek badaczy zajmujących się tą problematyką poczynając od dzieł z końca XVIII wieku, kończąc na najnowszych publikacjach.

Karol Kucharski, pracownik Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, opowiedział zgromadzonym jak powstała legenda Kazimierza Pułaskiego, człowieka którego wizerunek zakorzenił się w świadomości narodowej w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Na temat „podlasko-mazowieckich dróg” konfederatów wypowiedzieli się pracownicy Muzeum Rolnictwa: Norbert Dariusz Tomaszewski oraz Eryk Kotkowicz, który przedstawił mało znany udział rodziny Starzeńskich, późniejszych ordynatów nowodworskich, w konfederacji barskiej.

Niezwykle interesujące było wystąpienie Zbigniewa Romaniuka z Brańska, który przedstawił ustalenia na temat konfederacji barskiej na ziemi bielskiej. Na zakończenie konferencji Jan Litwińczuk, pasjonat historii regionalnej, omówił najważniejsze starcie zbrojne między wojskami konfederackimi, a Rosjanami jakie miało miejsce na Podlasiu, znane w literaturze jako „bitwa pod Olmontami” (17.07.1769.).

Gośćmi honorowymi konferencji byli: J. E. Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus, Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego – Jerzy Leszczyński, Starosta Wysokomazowiecki – Jacek Zieliński, Starosta Siemiatycki – Jan Zalewski, Wicestarosta Wysokomazowiecki – Leszek Gruchała, Sekretarz Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim – Ryszard Anusiewicz, Burmistrz Ciechanowca – Mirosław Reczko, Burmistrz Szepietowa – Robert Wyszyński. Liczną i bardzo widoczną grupę, z racji przepięknych strojów „z epoki”, stanowili członkowie bractw kurkowych z Ciechanowca, Łomży, Krakowa, Gdańska i Radomia.