Dni Otwartych Funduszy Europejskich 11-13 maja 2018 r.

Piątek
11
Maj
2018Muzeum realizuje wiele projektów dofinansowanych ze środków unijnych.
Zabytkowy kościół pw. Wszystkich Świętych przeniesiony do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu ze wsi Boguty-Pianki dzięki dofinansowaniu w ramach RPOWP na lata 2007-2013. Projekt dotyczył restauracji wnętrza i adaptacji na cele kulturalne zabytkowego kościoła już w Ciechanowcu. Stanowi on wiejski kompleks sakralny, czyli uzupełnienie bogato zaopatrzonego w obiekty skansenu.

XVIII-wieczny kościół z Bogut-Pianek jest jednym z najcenniejszych zabytków muzeum, pierwszym obiektem sakralnym w skansenie na terenie Województwa Podlaskiego.
Kościół po przeniesieniu nie był konsekrowany, gdyż pełni jedynie funkcje muzealne. Na co dzień udostępniony jest do zwiedzania, okazjonalnie prezentowane są w nim wystawy czasowe, odbywają się koncerty. Bardzo często odbywają się w nim śluby. W 1997 roku kościół został zamknięty, a w 2008 roku przekazany Muzeum w Ciechanowcu, które w 2010 roku, również dzięki dotacjom unijnym, przeniosło go do skansenu. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka znajduje się w zespole parkowo-pałacowym z połowy XIX wieku, na terenie dawnej posiadłości rodziny Starzeńskich, który po wojnie był odbudowany w latach 1966-1969. Obecnie jest tam ponad sześćdziesiąt zabytkowych obiektów drewnianych, z okresu od XVIII do początku XX wieku.

Kompleks kościelny

Kościół i dzwonnica wchodzące w skład kompleksu kościelnego to dary pobliskiej parafii pw. Wszystkich Świętych z Bogut-Pianek. Obiekty translokowano na teren muzeum w latach 2009- 2012.

Od 2 października 2012 r., na terenie ciechanowieckiego skansenu, można zwiedzać kościół pw. Wszystkich Świętych, translokowany ze wsi Boguty-Pianki. Dziewiętnastowieczna świątynia drewniana oraz dzwonnica są darami parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach, przez którą do 1997 r. były użytkowane. Historia świątyni w Bogutach-Piankach sięga lat 70. XVIII wieku. Wówczas małżonkowie Marianna i Stanisław Kazimierz Łazowscy ufundowali drewnianą kaplicę, która w latach 1774-1865 pełniła rolę kościoła filialnego parafii Nur, a od 1865 r. została podniesiona do rangi samodzielnego kościoła parafialnego w Bogutach. W 1820 r. świątynię gruntownie odnowiono i powiększono. W 1864 r. kościół spłonął. W rok później świątynię odbudowano. Dotychczas uważano, że kościół całkowicie spłonął w pożarze w 1864 r. i został od podstaw odbudowany. W wyniku przeprowadzonych badań w latach 2011-12 okazało się, że świątynia pochodzi z 1 połowy XIX w., a nie z 1865 r. jak wcześniej sądzono. Kościół ostatni raz przed translokacją był remontowany w latach 70. XX wieku.

Budynek kościelny pierwotnie orientowany, jest wzniesiony na planie prostokąta, który od strony wschodniej zamyka prezbiterium, ujęte po bokach zakrystią i skarbczykiem na parterze, a na piętrze lożami kolatorskimi. Od strony zachodniej halowy korpus trójnawowy zamykają dwa aneksy narożne oraz wsparty na nich chór muzyczny.

Kościół o konstrukcji wieńcowej, z zewnątrz jest oszalowany i przykryty dwuspadowym dachem naczółkowym krytym gontem. Od strony frontowej dach wieńczy sygnaturka z kopulastym hełmem.

Fasada świątyni jest jednokondygnacyjna, zamknięta od góry gzymsem i zwieńczona attyką ujętą na krańcach wielobocznymi cokołami, które zapewne stanowiły podstawy dla rzeźb (być może przestawiających patronów fundatorów świątyni, czyli św. Mariannę i św. Stanisława). Wprowadzenie attyki w obiekcie drewnianym jest unikatowym rozwiązaniem i zasługującym na szczególną uwagę.

Obecny wygląd wnętrza kościoła, to efekt konserwacji zakończonej w 2012 roku, w wyniku której osłonięto zrąb budowli, pobielono ściany oraz przywrócono dawna kolorystykę ołtarzy i pozostałego wyposażenia. Ściany zostały ozdobione jedynie zacheuszkami i zwieńczone malowanym iluzjonistycznie belkowaniem oraz arkadkowym fryzem. Kapitele filarów oraz belki stropowe zdobi analogiczne malarstwo iluzjonistyczne w stylu klasycystycznym. Cztery filary dźwigające strop belkowy, dzielą halowe wnętrze kościoła na szerszą nawę główną i węższe nawy boczne.

Wyposażenie ruchome kościoła w znacznym stopniu przetrwało pożar w 1864 r. tj.: ołtarz główny za wyjątkiem tabernakulum, dwa ołtarze boczne, krucyfiks wieńczący belkę tęczową, ambona, chrzcielnica, konfesjonały (w tym jeden do spowiedzi słabo słyszących parafian), feretrony oraz szafa na paramenty i szaty liturgiczne w zakrystii. Nieco młodsze - z przełomu XIX i XX wieku zachowały się stacje drogi krzyżowej oraz w jednym z ołtarzy bocznych wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Pozostałe obrazy pierwotnie umieszczone w ołtarzach znajdują się w nowym kościele parafialnym w Bogutach, a ich miejsce zastąpiły kopie. Ołtarz główny ozdabiają kopie dwóch obrazów przedstawiających św. Antoniego oraz Adorację Matki Bożej z Dzieciątkiem przez świętych. Natomiast ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej wieńczy kopia obrazu przedstawiająca wizerunek św. Rocha. W polu głównym drugiego ołtarza bocznego znajduje się kopia obrazu przedstawiającego Chrystusa z otwartym sercem, a w zwieńczeniu mieści się niewielki obraz przedstawiający św. Józefa.

Dzwonnica z Bogut-Pianek wzniesiona w 2 połowie XVIII w., przez nieznanego wykonawcę, posiada prostą bryłę o kształcie prostopadłościanu przykrytego dachem gontowym, zwieńczonym drewnianą sterczyną z żelaznym krzyżykiem. Wzniesiona na planie prostokąta (5,7 x 3,8 m), konstrukcji słupowo–ramowej z widocznymi śladami obróbki toporem, oszalowana z zewnątrz, w górnej części otwarta arkadami (otwory dzwonne). Konstrukcja ścian składa się ze słupów narożnych ustawionych na podwalinie, usztywnionych oczepem dzielącym kondygnacje oraz zastrzałami w formie krzyży św. Andrzeja. W drugiej kondygnacji wsparta ryglami, na których oparta jest konstrukcja kozłowa dzwonu głównego, po bokach dwie konstrukcje belkowe na dzwony mniejsze.

Dzwonnica w przeszłości posiadała trzy XVIII-wieczne dzwony, które w czasie I wojny światowej zostały wywiezione w głąb Rosji; jeden z nich udało się odzyskać. W XIX i XX wieku dzwonnica była remontowana, zmieniono drzwi wejściowe drewniane na współczesne, po translokacji do Muzeum w 2010 roku wymieniono opierzenie zewnętrzne i pokrycie dachu.

**W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich (11-13 maja) Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu obniża cenę biletu wstępu do 7 zł/os. na zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowych obiektów, w tym kościoła.

Zwiedzanie muzeum na wolnym powietrzu - Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu z przewodnikiem obejmuje ekspozycje stałe i czasowe w wybranych obiektach. Trwa 2-3 godziny. Muzeum dysponuje przewodnikami w języku polskim, niemieckim, rosyjskim i angielskim. Czynne jest codziennie.