Jesteś na stronie: DZIAŁ HISTORYCZNY

DZIAŁ HISTORYCZNY

Szukaj

DZIAŁ HISTORYCZNY

Kierownik działu, starszy kustosz - mgr Norbert Tomaszewski

Dział Historyczny utworzono w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, w 2019 roku, na skutek rozdziału istniejącego od 1969 roku Działu Historyczno – Artystycznego. Zgodnie z jego nazwą gromadzone są w nim głównie dokumenty związane
z życiem społeczności wiejskiej na Podlasiu oraz historią Ciechanowca i okolic.

Liczące ponad 4.000 pozycji zbiory historyczne, są dość silnie zróżnicowane. Główny ich zrąb stanowią rękopisy pochodzące z XIX wieku, choć nie brak tu również ciekawych dokumentów z XVI – XVIII stulecia. Badacze dziejów wsi podlaskiej i mazowieckiej mogą znaleźć
w zbiorach tego działu materiały do takich tematów jak: stosunki majątkowe na wsi, dzieje ziemiaństwa polskiego, historia spółdzielczości wiejskiej i wielu innych. W oparciu o wspomniane materiały powstało już wiele prac magisterskich i licencjackich oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Do najcenniejszych zabytków działu należą między innymi: Archiwum Rodziny Augustynowiczów – Ciecierskich z Bacik – kolekcja licząca blisko 1.000 rękopisów i druków ulotnych, będący poważnym źródłem wiedzy o ziemiaństwie podlaskim XVI – XIX wieku, zbiór kilkuset map i planów z terenu powiatu Bielsk Podlaski, sporządzonych w czasie dwudziestolecia międzywojennego, oraz spuścizna po docencie Józefie Włodku – ziemianinie podlaskim, człowieku, który zebrał i ocalił od zapomnienia dzieje kilkuset majątków podlaskich. W oparciu o posiadane archiwalia oraz liczne kwerendy prowadzone w archiwach i bibliotekach rozsianych po całej Polsce, pracownicy działu prowadzą działalność naukowobadawczą, owocującą licznymi publikacjami związanymi z szeroko pojętą historią regionalną.

Dział Historyczny jest zaangażowany w organizację konferencji naukowych, popularnonaukowych oraz wystaw czasowych robionych własnymi siłami lub we współpracy z zaprzyjaźnionymi muzeami, uczelniami, stowarzyszeniami i archiwami ( np.: Warszawa, Toruń, Liw, Drohiczyn, Łomża i Białystok).

DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY
DZIAŁ HISTORYCZNY