XIV Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek

Пятница
18
Май
2018
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W XIV KONKURSIE NA NAJLEPIEJ ZACHOWANY ZABYTEK WIEJSKIEGO BUDOWNICTWA DREWNIANEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

!!! UWAGA !!! TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ WYDŁUŻONY DO 25 MAJA 2018 !!!

W ciągu XIII lat konkursu udało nam się udokumentować ponad 860 budynków w Województwie Podlaskim, o których stan dbają sami ich właściciele. Zawdzięczamy to władzom gmin i ich mieszkańcom, którzy darząc nas zaufaniem pozwalają nam zajrzeć pod „strzechy” swoich drewnianych chat. To dzięki takim ludziom kolejny raz będziemy mogli podziwiać piękno i różnorodność architektury podlaskich wsi i nagradzać tych, którzy dbają o to by zachować dziedzictwo architektoniczne i kulturowe Podlasia.

Naszym głównym zadaniem jest ochrona tradycyjnego, wiejskiego budownictwa poprzez tworzenie dokumentacji fotograficznej obiektów w terenie, które poddajemy ocenie. Ocena obiektów opiera się na opinii członków jury wyrażonych w sytuacjach dyskusyjnych większością głosów, którzy biorą za podstawę następujące kryteria:

  • stan zachowania obiektu zgodny z tradycją regionalnego budownictwa wiejskiego
  • zachowanie wnętrza zgodnego z tradycją lokalną, a zwłaszcza urządzeń grzewczych
  • obiekty małej architektury (płot, studnie, kapliczki, itp.)
  • otaczającą zieleń nawiązującą do charakteru budynku

Zwracamy się do Władz Jednostek Samorządu Terytorialnego i Mieszkańców Województwa Podlaskiego by po raz kolejny pozwolili nam z pasją kontynuować nasz cel, jakim jest dokumentowanie dziedzictwa architektonicznego i kulturowego Podlasia.

Jury Konkursu

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu 2018
Oświadczenie
Druk Zgłoszenia

!!! UWAGA !!! W RAZIE PROBLEMÓW Z POBRANIEM ZAŁĄCZNIKÓW PROSZĘ WYCZYŚCIĆ DANE PRZEGLĄDARKI, ODŚWIEŻYĆ STRONĘ I POBRAĆ ZAŁĄCZNIKI !!!
ZOBACZ JAK WYCZYŚCIĆ DANE PRZEGLĄDARKI -> https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/jak-wyczyscic-pamiec-podreczna-i-pliki-cookie-w-przegladarce