Dziedziniec oficyny – „Galeria rzeźb portretowych działaczy ruchu ludowego dłuta Jana Ślusarczyka”

Galeria rzeźb portretowych działaczy ruchu ludowego dłuta Jana Ślusarczyka. Nie mająca swojego odpowiednika w Polsce plenerowa galeria licząca 56 rzeźb portretowych, prezentująca najwybitniejsze postaci polskiego ruchu ludowego na przykład W. Witosa, M. Rataja, ks. P. Ściegiennego, W. Głowackiego i in. . Ekspozycja znajduje się na dziedzińcu za budynkiem oficyny.