Jesteś na stronie: Muzeum otwarte! Regulamin zwiedzania.

Muzeum otwarte! Regulamin zwiedzania.

Szukaj

Muzeum otwarte! Regulamin zwiedzania.

Wtorek
04
Maj
2021

Szanowni Państwo,

4 maja otwieramy muzeum dla zwiedzających i udostępniamy wybrane ekspozycje. Podczas wizyty na terenie muzeum obowiązują określone wytyczne. Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania REGULAMINU oraz poniższych zasad obowiązujących w okresie zagrożenia COVID-19.

R E G U L A M I N

 1. Liczba osób przebywających jednocześnie na terenie muzeum nie może przekraczać 150 osób.
 2. Obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz dezynfekcji rąk.
 3. Teren muzeum otwarty codziennie dla zwiedzających w następujących godzinach:
  poniedziałki – 08.00 – 16.00
  wtorek – piątek – 09.00 – 17.00
  soboty, niedziele i święta 10.00 - 18.00
  W dni powszednie kasa czynna w godz. 8.00 – 16.00, w weekendy i święta w godz. 9.30 – 17.30.
  BILETY SĄ SPRZEDAWANE DO GODZINY PRZED ZAMKNIĘCIEM.
  W poniedziałek wstęp bezpłatny. W ramach biletu muzeum udostępnia do zwiedzania wnętrza 4 chat wiejskich i dworku drobnoszlacheckiego.
 4. Zwiedzanie bez przewodnika.
 5. Wstęp tylko z ważnym biletem.
 6. Sprzedaż biletów w kasie przed bramą muzeum w cenie:
  • bilet normalny spacerowy – 14 zł
  • bilet ulgowy spacerowy – 8 zł
  • bilet rodzinny - 35 zł (przysługuje rodzicom z przynajmniej dwójką dzieci).
 7. Bilet ulgowy przysługuje:
  • dzieciom w wieku szkolnym, młodzieży szkolnej i studentom do 26 r. ż.;
  • rodzicom posiadającym kartę dużej rodziny;
  • pracownikom dziedziny kultury i sztuki;
  • emerytom, rencistom i kombatantom;
  • mieszkańcom Ciechanowca;
 8. Chcąc zachować wszelkie wymogi bezpieczeństwa wynikające z nadal obowiązujących ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych,
  w pierwszym etapie otwarcia muzeum zostają udostępnione zwiedzającym wybrane wnętrza ekspozycyjne:
  • Dwór myśliwski z ekspozycją Muzeum Pisanki i Gabinetem prof. Ignacego Pieńkowskiego
  • Powozownia i pawilon maszyn i narzędzi rolniczych
  • Kościół pw. Wszystkich Świętych
  • Muzeum Weterynarii
  • Młyn Wodny
  • 4 chaty wiejskie
  • Dworek drobnoszlachecki
 9. Na terenie muzeum dostępna jest toaleta – naprzeciwko budynku kasy, przed bramą wjazdową.
 10. Osoby przebywające na terenie muzeum są zobowiązane do przestrzegania następujących zasad regulaminu zwiedzania:
  • wchodząc na teren muzeum obowiązkowo muszą zakrywać usta i nos maseczkami;
  • obowiązkowo muszą dezynfekować ręce przy wejściu na teren muzeum oraz przy wyjściu z niego;
  • zachować co najmniej 1,5 - metrowy dystans od innych osób zwiedzających (nie dotyczy rodziców z dziećmi, opiekunów osób niepełnosprawnych, osób wspólnie mieszkających);
 11. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych substancji odurzających nie będą wpuszczane na teren muzeum.
 12. Na terenie muzeum obowiązuje zakaz:
  • dokarmiania zwierząt;
  • wprowadzania psów bez smyczy
  • dotykania wszelkich obiektów muzealnych;
  • niszczenia pomników przyrody oraz wszystkich form zieleni i przyrody żywej tj. drzew, krzewów, kwiatów, ziół, runa parkowego, trawników i łąk kwietnych;
  • śmiecenia;
  • spożywania alkoholu;
  • wzniecania i używania ognia (w tym palenia wyrobów tytoniowych);
  • wędkowania;
  • grupowania się;
 13. Zgody muzeum wymaga:
  • profesjonalne fotografowanie lub filmowanie;
  • przebywanie na terenie muzeum poza godzinami otwarcia;
  • organizowanie zgromadzeń publicznych i zbiórek pieniędzy;
  • używania mechanicznych urządzeń latających (dron);
  • wjazd pojazdów mechanicznych;
 14. Osoby łamiące przepisy oraz zapisy niniejszego Regulaminu, a także niestosujące się do wskazań obsługi muzeum będą proszone o opuszczenie terenu muzeum bez możliwości ubiegania się o zwrot za bilet wstępu.

Zapraszamy !