Jesteś na stronie: Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.

Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.

Szukaj

Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.

Czwartek
20
Październik
2022

W dniu 3 października 2022 r. miały miejsce główne obchody związane z Jubileuszem 60-lecia Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Uroczystość została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Pierwszym punktem Jubileuszu było otwarcie Centralnego Magazynu Zbiorów – nowoczesnego obiektu o powierzchni ponad 6 tysięcy m2, którego budowa została sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Województwa Podlaskiego. Na początek goście zostali zaproszeni do zwiedzania wystawy „Maszyny parowe i ciągniki rolnicze”, na której zaprezentowano 11 lokomobil parowych, 2 stacjonarne silniki parowe oraz 65 ciągników rolniczych polskich i zagranicznych producentów. Przestrzeń magazynowa pozwoliła na wyeksponowanie w jednym miejscu dwóch największych kolekcji technicznych, gromadzonych w ciechanowieckim muzeum od wielu lat. Symbolicznego otwarcia ekspozycji poprzez przecięcie wstęgi dokonali dyrektor muzeum Dorota Łapiak, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Sebastian Łukaszewicz, Poseł na Sejm RP Aleksandra Łapiak, dyrektor Departamentu Finansowego MKiDN Wojciech Kwiatkowski i Przewodniczący Rady Muzeum prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz. W dalszej części zaprezentowano pomieszczenia magazynowe na poszczególne kategorie eksponatów, a także pracownię konserwatorską, pracownię digitalizacji, warsztat mechaniczny oraz stolarnię. Po obejrzeniu i zwiedzeniu tego nowoczesnego obiektu dyrektor Dorota Łapiak oraz Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Sebastian Łukaszewicz odsłonili tablicę pamiątkową.

Gala jubileuszowa, podczas której świętowano 60-lecie istnienia Muzeum w Ciechanowcu rozpoczęła się o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Hotelu Nowodwory. Podczas uroczystości wręczono medale okolicznościowe, odznaczenia państwowe i resortowe osobom zasłużonym na rzecz Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, a także dyrekcji i pracownikom placówki.

Medale okolicznościowe, wręczone przez dyrektor Dorotę Łapiak i zastępcę Annę wiśniewską otrzymali:

Aleksandra Łapiak – Poseł na Sejm RP
Sebastian Łukaszewicz – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
Wojciech Kwiatkowski – Dyrektor Departamentu Finansowego w MKiDN
Jolanta Rusiniak – Ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości
Dariusz Piontkowski – Poseł na Sejm RP
Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP
Marek Komorowski – Senator RP
Jerzy Leszczyński – Radny Województwa Podlaskiego
Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski
Agata Puchalska – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
Paweł Stułka – Naczelnik w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego w MKiDN
Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki
Eugeniusz Święcki – Burmistrz Miasta Ciechanowiec
Marek Karolewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu
Stanisław Łapiak
Marian Leszczyński
Janusz Niewiarowski
Tadeusz Manturo
prof. dr. hab. inż. Czesław Waszkiewicz –Przewodniczący Rady Muzeum
dr Tomasz Czerwiński –Członek Rady Muzeum
dr hab. Czesław Dobroński – Członek Rady Muzeum
prof. dr hab. Krzysztof Krajewski – Członek Rady Muzeum
prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk – Członek Rady Muzeum
Sławomir Zgrzywa – Członek Rady Muzeum
Anna Wiśniewska
Aneta Uszyńska
Benedykt Bogucki
Sławomir Uszyński

Z okazji Jubileuszu 60-lecia Prezydent RP Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe, które pracownikom muzeum wręczył Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski:

Medalem złotym za długoletnią służbę zostali odznaczeni:

Krzysztof Karyga
Sławomir Łasiewicz
Sylwia Małachowicz
Anna Marczuk
Małgorzata Stokowska
Danuta Wojtkowska
Maria Wysocka

Medalem srebrnym za długoletnią służbę zostali odznaczeni:

Leopold Dybowski
Grażyna Danielak
Bożena Łagoda-Dorosz
Renata Niemyjska
Jolanta Wasilewska

Medalem brązowym za długoletnią służbę zostali odznaczeni:

Karol Łasiewicz
Krzysztof Raczkowski
Bogumiła Romanowska
Marzena Susoł

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nadał z okazji Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odznaczenia resortowe zasłużonym pracownikom oraz osobom przyczyniającym się do jego rozwoju. Medale i odznaki wręczył dyrektor Wojciech Kwiatkowski i poseł Aleksandra Łapiak.

Złoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymała dyrektor Dorota Łapiak
Srebrny medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymała z-ca dyrektora Anna Wiśniewska

Brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymali:

Krystyna Bogucka – kierownik Działu Sztuki
Dorota Gnatowska – kierownik Działu Tradycji Zielarskich
Norbert Tomaszewski – kierownik Działu Historycznego
prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz – Przewodniczący Rady Muzeum
Marek Wiśniewski – kierownik Działu Techniki Rolniczej

Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali:

Leopold Dybowski
Agnieszka Kiersnowska
Piotr Kiersnowski
prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
Anna Marczuk
Karol Mosiewicz
Barbara Edyta Murawska-Derewońko
Joanna Paduch
Małgorzata Stokowska
Marzena Susoł
Artur Warchala
Jolanta Wasilewska
Magdalena Żygoń

Złotą Odznakę „Za opiekę nad zabytkami” otrzymali:

Agnieszka Jakubik
Eryk Kotkowicz
Karol Mosiewicz
Edwin Andrzej Wilbik

Srebrną Odznakę „Za opiekę nad zabytkami” otrzymał Benedykt Bogucki.

Jako, że Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, a także wielu jego pracowników należy do Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, zarząd tego towarzystwa przyznał wyróżnienia osobom szczególnie związanym z Ciechanowcem. Prof. Jan Święch otrzymał honorowe członkostwo Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, a dr Tomasz Czerwiński został odznaczony „Medalem im. Izydora Gulgowskiego”.

W uroczystości udział wzięli posłowie na Sejm RP – Aleksandra Łapiak, Dariusz Piontkowski, Jarosław Zieliński, Senatorowie RP – Maria Koc, Marek Adam Komorowski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Sebastian Łukaszewicz, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Agata Puchalska, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, dyrektorzy wojewódzkich instytucji, radni samorządu wojewódzkiego, powiatowego i miejskiego, rodzina dyrektora Kazimierza Uszyńskiego, członkowie Rady Muzeum, dyrektorzy i pracownicy muzeów z całej Polski, przedstawiciele litewskiego muzeum w Rumszyszkach oraz wielu innych znamienitych gości. Wydarzenie uświetnił koncert kwartetu smyczkowego „Andante”.

Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.
Obchody Jubileuszu 60-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 3 października 2022 r.