Jesteś na stronie: Podpisana umowa na realizację zadania pn. „Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – II etap”

Podpisana umowa na realizację zadania pn. „Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – II etap”

Szukaj

Podpisana umowa na realizację zadania pn. „Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – II etap”

Piątek
27
Sierpień
2021

27 sierpnia 2021 r. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zawarło umowę nr 09657/21/FPK/NIMOZ ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w imieniu którego działał Piotr Majewski – Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Umowa dotyczy dofinansowania zadania pn. „Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – II etap”, realizowanego przez Muzeum Rolnictwa od 31.03. do 30.12.2021 r. w ramach Programu „Wspieranie działań muzealnych”.

Całkowity koszt realizacji zadania (netto) wynosi 222.495,12 zł, w tym 112.000,00 zł, to środki finansowe Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzące z Funduszu Promocji Kultury (co stanowi 50,34 % całkowitego kosztu zadania).

W ramach zadania będzie wykonana konserwacja, pod nadzorem konserwatorskim, pięciu pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa tj.: bryczki wolantowej typu „Węgierka” - nr inw.A/I/12895, powozu dwukołowego typu „Rally car” z ruchomą budą - nr inw. C/III/7605, bryczki z rozworą (typu „Jagdwagen – polowiec” – nr inw. A/I/12793 oraz dwóch wolantów o nr inw. I/2047 i I/3020. Pojazdy są datowane na przełom XIX i XX w. i 1. połowę XX w.

Warto nadmienić, że dzięki dofinansowaniu jest możliwa konserwacja pojazdów konnych, które po zakończonej konserwacji będą prezentowane w XIX-wiecznej powozowni, stanowiąc cenne uzupełnienie ekspozycji stałej obrazującej dawne środki transportu.