Protokół z XXII Konkursu na wykonanie palmy wielkanocnej