Jesteś na stronie: Zapraszamy na spacer. Regulamin zwiedzania.

Zapraszamy na spacer. Regulamin zwiedzania.

Szukaj

Zapraszamy na spacer. Regulamin zwiedzania.

Czwartek
01
Kwiecień
2021

W związku z obowiązującymi obostrzeniami COVID-19, wynikającymi z rozporządzeń Rządu RP, od 20 marca 2021r. obowiązuje REGULAMIN ZWIEDZANIA W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19.

  • W związku z podjęciem działań mających na celu zatrzymanie szerzenia się Covid-19, obiekty Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu będą zamknięte od 20 marca do 18 kwietnia 2021 roku.
  • Teren muzeum jest otwarty codziennie.
  • Podczas wizyty na terenie obowiązują określone wytyczne. Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania REGULAMINU oraz poniższych zasad obowiązujących w okresie zagrożenia COVID-19
  • Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 159 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych uszczegóławia się obowiązujący regulamin zwiedzania Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

R E G U L A M I N

  1. Liczba osób przebywających jednocześnie na terenie muzeum nie może przekraczać 150 osób.
  2. Obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz dezynfekcji rąk.
  3. Teren muzeum otwarty codziennie dla zwiedzających w następujących godzinach:
    poniedziałek - piątek – 08.00 – 16.00
    soboty, niedziele i święta 09.00 - 18.00
    BILETY SĄ SPRZEDAWANE DO GODZINY PRZED ZAMKNIĘCIEM.
    W poniedziałek wstęp bezpłatny.
  4. Muzeum nie udostępnia do zwiedzania wystaw stałych i wystaw czasowych.
  5. Muzeum zawiesza zwiedzanie z przewodnikiem dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych.
  6. Muzeum nie udostępnia audioprzewodników.
  7. Wstęp tylko z ważnym biletem.
  8. Sprzedaż biletów w punkcie kasowym przy bramie muzeum w cenie:
    • bilet normalny spacerowy – 14 zł
    • bilet ulgowy spacerowy – 8 zł
    • bilet rodzinny - 35 zł (przysługuje rodzicom z przynajmniej dwójką dzieci).
  9. Bilet ulgowy przysługuje:
    • dzieciom w wieku szkolnym, młodzieży szkolnej i studentom do 26 r. ż.;
    • rodzicom posiadającym kartę dużej rodziny;
    • pracownikom dziedziny kultury i sztuki;
    • emerytom, rencistom i kombatantom;
    • mieszkańcom Ciechanowca;
  10. Na terenie muzeum dostępna jest toaleta – naprzeciwko budynku kasy, przed bramą wjazdową.
  11. Osoby przebywające na terenie muzeum są zobowiązane do przestrzegania następujących zasad regulaminu zwiedzania:
    • wchodząc na teren muzeum obowiązkowo muszą zakrywać usta i nos maseczkami;
    • obowiązkowo muszą dezynfekować ręce przy wejściu na teren muzeum oraz przy wyjściu z niego;
    • zachować co najmniej 2 - metrowy dystans od innych osób zwiedzających (nie dotyczy rodziców z dziećmi, opiekunów osób niepełnosprawnych, osób wspólnie mieszkających);
  12. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych substancji odurzających nie będą wpuszczane na teren muzeum.
  13. Na terenie muzeum obowiązuje zakaz:
    • wchodzenia do obiektów;
    • dokarmiania zwierząt;
    • wprowadzania psów bez smyczy;
    • dotykania wszelkich obiektów muzealnych;
    • niszczenia pomników przyrody oraz wszystkich form zieleni i przyrody żywej tj. drzew, krzewów, kwiatów, ziół, runa parkowego, trawników i łąk kwietnych;
    • śmiecenia;
    • spożywania alkoholu;
    • wzniecania i używania ognia (w tym palenia wyrobów tytoniowych);
    • wędkowania;
    • grupowania się;
  14. Zgody muzeum wymaga:
    • profesjonalne fotografowanie lub filmowanie;
    • przebywanie na terenie muzeum poza godzinami otwarcia;
    • organizowanie zgromadzeń publicznych i zbiórek pieniędzy;
    • używania mechanicznych urządzeń latających (dron);
    • wjazd pojazdów mechanicznych;
  15. Osoby łamiące przepisy oraz zapisy niniejszego Regulaminu, a także niestosujące się do wskazań obsługi muzeum będą proszone o opuszczenie terenu muzeum bez możliwości ubiegania się
    o zwrot za bilet wstępu.