Jesteś na stronie: Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"

Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"

Szukaj

Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"

Wtorek
23
Czerwiec
2015

W dniach 18-19 czerwca 2015 roku odbyła się w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu międzynarodowa konferencja naukowa "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I wojny światowej w Europie Wschodniej". Organizatorami byli: Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego, Instytut Historii Litwy (Vilinius), Wydział Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.

Konferencja ta była kontynuacją zainicjowanego przez podlaskie władze samorządowe programu naukowo-badawczego, mającego na celu podjęcie szeroko zakrojonych studiów nad historią dzisiejszego pogranicza polsko-litewsko-rosyjsko-białoruskiego. Dwie konferencje, odbyte w latach 2013 i 2014 zaowocowały pogłębieniem naszej wiedzy na temat dziejów ziem dawnej Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego od wczesnego Średniowiecza, aż do chwili obecnej.

Trzecią odsłoną tego niezwykle ambitnego programu badawczego była tegoroczna konferencja. Tematyka jej obrad powiązana została z wydarzeniami I wojny światowej, zwanej też "wielkż wojną", która dotarła na ziemię podlaską w drugiej połowie 1915 roku, czyli dokładnie sto lat temu. Zgromadzeni na konferencji naukowcy z Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, Niemiec i Łotwy w ciągu dwóch dni wygłosili 18 referatów oraz podczas panelu dyskusyjnego rozprawiali na temat historycznych nast.ępstw "wielkiej wojny" w odniesieniu do Podlasia, sąsiadujących z nim regionów i szerzej - całej Europy.

Podczas panelu dyskusyjnego "Wpływ uchodźstwa 1915 r. na przemiany społeczne, polityczne i narodowościowe na pograniczu polsko - białoruskim" prowadzonym przez dr hab. Dorotę Michaluk poruszono wiele interesujących zagadnień. Wysoki merytoryczny poziom dyskusji zapewniły osoby biorące w nim udział: dr hab. Piotr Cichoracki, dr hab. prof. UwB Oleg Łatyszonek, prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz, dr hab. Andrej Czarniakiewicz.

Konferencji towarzyszyła okolicznościowa wystawa "Społeczne skutki Wielkiej Wojny 1914-1918 w świetle dokumentów archiwalnych", którą można oglądać do 6 sierpnia 2015 roku.

Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"
Konferencja Międzynarodowa - "Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I Wojny Światowej w Europie Wschodniej"