Jesteś na stronie: XVIII REGIONALNY KONKURS NA WYKONANIE PALMY WIELKANOCNEJ

XVIII REGIONALNY KONKURS NA WYKONANIE PALMY WIELKANOCNEJ

Szukaj

XVIII REGIONALNY KONKURS NA WYKONANIE PALMY WIELKANOCNEJ

Wtorek
10
Luty
2015

Starosta Wysokomazowiecki
Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu
Dyrektor Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

ogłaszają:

KONKURS NA WYKONANIE PALMY WIELKANOCNEJ

Patronat na Konkursem objął Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej
J. E. Ks. Biskup Tadeusz Pikus

Organizatorzy do udziału w Konkursie zapraszają wszystkich, niezależnie od wieku.
Konkurs ma zasięg regionalny.

Przy ocenie palm będą brane pod uwagę indywidualne pomysły oraz inwencja artystyczna wykonawców. Palmy powinny mieć naturalne, własnoręcznie wykonane zdobienia (np. z bibuły, kolorowego papieru, suszonych roślin itp.). Palma wykonana zbiorowo otrzyma jedną nagrodę lub wyróżnienie.

Z OCENY ZOSTANĄ WYKLUCZONE:
PALMY Z OZDOBAMI Z TWORZYW SZTUCZNYCH
PALMY ZDOBIONE ROŚLINAMI CHRONIONYMI NP. WIDŁAK

Palmy z dołączonymi danymi wykonawcy lub wykonawców (nazwisko i imię, klasa, nazwa szkoły) należy dostarczyć do Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu do 16 marca 2015 r. do godz. 1200 za pośrednictwem nauczycieli koordynujących Konkurs.
Nauczyciele proszeni są o wstępną ocenę i zgłoszenie na Konkurs najładniejszych palm razem z listą uczniów, pełnym adresem szkoły i nazwiskiem dyrektora placówki.

Lista z wynikami Konkursu będzie dostępna od 23 marca 2015 r. w siedzibie Muzeum Rolnictwa oraz na stronie internetowej Muzeum www.muzeumrolnictwa.pl.

Laureaci Konkursu razem z palmami winni brać udział we Mszy Świętej
w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu w Niedzielę Palmową
29 marca 2015 r. o godz. 1000. Organizatorzy Konkursu serdecznie zapraszają wszystkich uczestników z palmami 29 marca b.r. na godz. 930przed plebanię przy kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu.

Wręczenie nagród wykonawcom najładniejszych palm nastąpi wyłącznie w Niedzielę Palmową w godz. 1200 - 1600 w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.
Nagrody nie odebrane w tym terminie nie będą wysyłane.
Warunkiem odbioru nagrody lub wyróżnienia jest przekazanie palmy i zrzeczenie się do niej praw na rzecz Muzeum.
Zainteresowani mogą uzyskać informacje i odpowiedzi na wszelkie wątpliwości i pytania od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – tel. (086) 27 71 328 wew. 21 lub e-mail: zabytekpodlasia@interia.pl

Każdy uczestnik konkursu w trakcie rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu udziału w „Konkursie Na Wykonanie Palmy Wielkanocnej” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr.101 poz. 926 z późn. zm.) Jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem uczestnictwa w Konkursie oraz został poinformowany przez administratora danych osobowych o prawie do wglądu do swoich danych, prawie żądania ich zmiany oraz usunięcie.
Każdy uczestnik z chwilą rejestracji udziela nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody na rejestrację swojego wizerunku przez organizatorów.

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie każda techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, także w postaci książki elektronicznej typu e-book dystrybuowanej za pośrednictwem multimediów i w Internecie,
b. utrwalania jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszystkich nośnikach,
c. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką m. in. audiowizualną, magnetyczną, cyfrową i optyczną,
d. wprowadzania do obrotu, w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwory utrwalono,
e. wprowadzenia do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,
f. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie, kinie, ekranach LCD), na stronach m. in. www.wrotapodlasia.pl stronie www.muzeumrolnictwa.pl stronie Urzędu Marszałkowskiego woj. podlaskiego w Białymstoku
g. wprowadzania do pamięci komputera i/lub sieci multimedialnej i rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie,
h. wyświetlania,
i. nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej (w jakimkolwiek systemie lub technologii) przez stację naziemną,
j. nadawania za pośrednictwem satelity (w jakimkolwiek systemie lub technologii) wraz z prawem do rejestracji w ramach platform cyfrowych oraz sieci kablowych,
k. nadania za pomocą platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii),

XVIII REGIONALNY KONKURS NA WYKONANIE PALMY WIELKANOCNEJ