Jesteś na stronie: Rewaloryzacja oficyny i wozowni – zabytkowych obiektów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Rewaloryzacja oficyny i wozowni – zabytkowych obiektów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Szukaj

Rewaloryzacja oficyny i wozowni – zabytkowych obiektów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Piątek
03
Luty
2006

W roku 2006 Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zrealizowało projekt „Rewaloryzacja oficyny i wozowni – zabytkowych obiektów w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” w ramach, którego odnowiono dwa zabytkowe dziewiętnastowieczne budynki podworskie: oficynę i wozownię.

Prace remontowe obejmowały: wymianę pokrycia dachowego, uzupełnienie tynków zewnętrznych, malowanie elewacji zewnętrznej, wymianę drzwi i okien, modernizację schodów zewnętrznych.

W oficynie mieszczą się: pracownie merytoryczne, biblioteka, archiwum, ekspozycja „Tradycje zielarskie”. W wozowni znajdują się magazyny oraz ekspozycja „Transport wiejski”.

Całkowita wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 329 944, 72 zł, w tym 231 336,43 kosztów kwalifikowanych, które zostały pokryte z:

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie - Sekcja Orientacji, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” – 80%
Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Operacyjnego „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” – 20%