Jesteś na stronie: BLIŻEJ NATURY z pastelowego pamiętnika profesora Tomasza Motyla

BLIŻEJ NATURY z pastelowego pamiętnika profesora Tomasza Motyla

Szukaj

BLIŻEJ NATURY z pastelowego pamiętnika profesora Tomasza Motyla

Sobota
01
Marzec
2008

Dyrekcja Muzeum Rolnictwa
im. ks. Krzysztofa Kluka
w Ciechanowcu

ma zaszczyt zaprosić
na otwarcie wystawy

BLIŻEJ NATURY
z pastelowego pamiętnika
profesora Tomasza Motyla

Uroczyste otwarcie będzie miało miejsce
1 marca 2008 r. o godzinie 12:00
w salach wystawowych Muzeum

Prof. zwycz. dr hab. Tomasz Motyl jest kierownikiem Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Prowadzi wykłady z fizjologii zwierząt. Jest członkiem Senatu SGGW, Senackiej Komisji Nauki, Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN oraz Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN.
Na niwie łowieckiej pełni funkcję prezesa koła łowieckiego „Puszczyk” w Warszawie, przewodniczącego Komisji Hodowlanej Warszawskiej Okręgowej Rady Łowieckiej oraz jest członkiem Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ.