Jesteś na stronie: Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński

Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński

Szukaj

Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński

Niedziela
26
Kwiecień
2009

W niedzielę 26 kwietnia 2009 roku Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu odwiedził niecodzienny gość - Jan hr. Starzeński, syn Michała – ostatniego właściciela Nowodworów. W podróży towarzyszyła mu córka Małgorzata i syn Marek z małżonką Anheliną.
Wizyta Jana hr. Starzeńskiego wpisuje się w ciąg miłych kontaktów dwustronnych, nawiązanych przed kilku laty przez dyrektor Dorotę Łapiak z Rodziną Starzeńskich. Z uwagi na sędziwy wiek Nestora Rodu Starzeńskich (we wrześniu b.r. ukończy On 86 rok życia) oraz stan jego zdrowia, do tej pory przedstawiciele Muzeum odwiedzali Go w jego warszawskim mieszkaniu. W ostatnią niedzielę mogliśmy zaprosić naszego Gościa do odremontowanego i ponownie zaaranżowanego pod względem wystawienniczym pałacu - siedziby rodowej Starzeńskich. Przeprowadzone zmiany zrobiły duże wrażenia na wszystkich Gościach, którzy bardzo ciepło wypowiadali się na temat tego, co zobaczyli.

Podczas kilkugodzinnego spotkania wiele mówiono na temat przeszłości, jak również – na temat planów na bliższą i dalszą przyszłość. Opowieści Jana hr. Starzeńskiego o Rodzinie Starzeńskich, pałacu i jego najbliższym otoczeniu pozwoliły na uzupełnienie wiedzy historycznej na ten temat. Posłużą one do dalszej rewitalizacji podworskich budynków, parku i otoczenia przyrodniczego. Być może powstanie też publikacja na temat zespołu pałacowo-parkowego w Nowodworach oraz monografia Rodu Starzeńskich – na miarę tej, którą przed kilku laty napisał Adam Zamoyski (opisująca głównie Starzeńskich mieszkających w Galicji). Przeprowadzone rozmowy z Janem hr. Starzeńskim stanowiły pierwszy krok w tym kierunku.

Podobny wymiar miała wizyta w Kuczynie, gdzie znajduje się grobowiec rodzinny Starzeńskich. Obiekt ten, łączący elementy zabytkowe (wpisane do Katalogu Zabytków) oraz późniejsze uzupełnienia (z lat 60. XX wieku), wymaga pilnej konserwacji. Kierownictwo Muzeum zaproponowało pomoc w pozyskaniu środków na renowację zabytkowego grobowca, uzyskując akceptację Jana hr. Starzeńskiego.

Opisana powyżej wizyta Jana hr. Starzeńskiego w Ciechanowcu stanowi element współpracy, jaka powinna istnieć pomiędzy instytucjami, zlokalizowanymi w zabytkowych obiektach podworskich, a ich byłymi właścicielami oraz ich potomkami. Nikt nie zdoła zmienić wydarzeń, które miały miejsce przed 65 laty – parcelacji majątków i pozbawienia byłych właścicieli ziemskich ich rodowych siedzib. Można jednak nawiązać serdeczną i miłą współpracę z ludźmi, których przodkowie wnieśli wiele ponadczasowych wartości do dziejów naszego kraju oraz naszej Małej Ojczyzny, którą jest miasto Ciechanowiec i pałac w Nowodworach.

Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński
Niecodzienny Gość, Jan hr. Starzeński