Jesteś na stronie: Regulamin konkursu na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w województwie podlaskim.

Regulamin konkursu na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w województwie podlaskim.

Szukaj

Regulamin konkursu na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w województwie podlaskim.

Czwartek
01
Styczeń
2009

I. Organizatorzy konkursu.

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.
  II. Cele konkursu.
 2. Ochrona tradycyjnego, wiejskiego budownictwa drewnianego.
 3. Propagowanie wiedzy na temat wartości zabytkowej i piękna dawnej wiejskiej architektury drewnianej.
 4. Zdopingowanie i zachęcanie władz gminnych i właścicieli obiektów drewnianego budownictwa wiejskiego do dbałości o ich stan.
 5. Rozpropagowanie wśród okolicznych mieszkańców oraz turystów piękna i wartości dawnej zabudowy drewnianej.
 6. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej, dumy z dbałości o zachowane obiekty i potrzeby ich konserwacji i utrzymania.
 7. Wskazanie możliwości dostosowania budynków drewnianych do współczesnych potrzeb z zachowaniem ich naturalnych pierwotnych właściwości.
  III. Warunki udziału w konkursie.
 8. Konkurs jest adresowany do wszystkich właścicieli i użytkowników budynków drewnianych na terenach wiejskich województwa podlaskiego (w miejscowościach liczących do 5 000 mieszkańców):
  • budynki mieszkalne: chałupy, dwory, czworaki, dróżniczówki, plebanie,
  • budynki gospodarcze: spichrze, stodoły, wozownie, maneże, itp.
  • budynki użyteczności publicznej: dworce kolejowe, karczmy, szkoły, siedziby urzędów gminy, spichrze gminne,
  • budynki przemysłowe: wiatraki, młyny, kuźnie, itp.
  • zagrody wiejskie i założenia dworskie,
 9. Do konkursu można zgłaszać obiekty powstałe do 1960 roku.
 10. W konkursie nie mogą uczestniczyć obiekty podległe ochronie poprzez Muzea i Skanseny.
 11. Zgłaszanie obiektu do konkursu wymaga zgody jego właściciela.
  IV. Oceny i nagrody.
 12. W skład jury wchodzą:
  • przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego,
  • przedstawiciele Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  • przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Białymstoku,
  • przedstawiciele Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
  • przedstawiciele Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
 13. Ocena obiektów będzie się opierać na wyrażonej opinii członków jury wyrażonych w sytuacjach dyskusyjnych większością głosów jury, które będzie brało za podstawę następujące kryteria:
  – za stan zachowania obiektu zgodny z tradycją regionalnego budownictwa wiejskiego,
  – za obiekty małej architektury (płot, studnie, kapliczki, itp.)
  – za otaczającą zieleń nawiązującą do charakteru budynku,
  – za zachowanie wnętrza zgodnego z tradycją lokalną, zwłaszcza urządzeń grzewczych.
  Nagrody: Suma nagród ufundowanych przez organizatorów konkursu wynosi 27.500 zł. (brutto).
  Pierwsza nagroda – 6 000 zł., trzy drugie nagrody po 3.000 zł., pięć trzecich nagród po 1.500 zł. Oraz dziesięć wyróżnień po 500 zł. Na wniosek jury wysokość nagród może ulec zmianie. W przypadku przyznania nagrody dla samorządu lub instytucji prowadzonych przez samorząd należy ją przeznaczyć w całości na ochronę dóbr kultury.
  Termin: przyjmowanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2009 roku, ocena zgłoszonych budynków przez jury do 16 lipca 2009 r, przyznanie nagród konkursowych do 25 października 2009 roku.
  Informacji o konkursie udziela: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, tel. (086) 277 13 28 wew. 21 w godz. 8-16. www.muzeumrolnictwa.pl
  Udział w konkursie należy zgłaszać wypełniając załączony druk zgłoszenia.
  Adres, na który należy zgłaszać oferty do konkursu:
  Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5. e-mail: zabytekpodlasia@interia.pl

druk_zgloszenia_zabytek_2009.doc