Jesteś na stronie: SZKOLENIE „STRZECHARSTWO”

SZKOLENIE „STRZECHARSTWO”

Szukaj

SZKOLENIE „STRZECHARSTWO”

Czwartek
04
Czerwiec
2009

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SZKOLENIE „STRZECHARSTWO”

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczyna nabór uczestników do projektu szkoleniowego „Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwane”.
Projekt ten skierowany jest do rolników oraz osób samozatrudnionych i zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach z terenu powiatów: bielskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego.

Projekt oferuje:

  • bezpłatne szkolenie z zakresu krycia dachów słomą
  • zajęcia teoretyczne i praktyczne w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Gwarantujemy:

  • wysoką jakość szkolenia, dzięki wykwalifikowanej kadrze
  • wyżywienie w trakcie szkolenia
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

Czas trwania szkolenia dla każdego uczestnika – 9 dni (w miesiącach wrzesień i październik). Jeżeli jesteś rolnikiem, samozatrudnionym lub zatrudnionym w mikroprzedsiebiorstwie i zainteresował Cię udział w naszym projekcie, wypełnij Kartę Zgłoszeniową i prześlij ją drogą pocztową, bądź dostarcz osobiście na adres:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
18 – 210 Szepietowo
Jan Jamiołkowski
pok. 28
(z dopiskiem „Strzecharstwo”)

Kartę Zgłoszeniową oraz Regulamin Rekrutacji można otrzymać w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (pokój nr 28), Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego (Bielsk Podlaski, Siemiatycze i Wysokie Mazowieckie) i na stronie internetowej PODR Szepietowo.
Zgłoszenia przyjmowane będą od 10 do 19 sierpnia 2009 roku.
Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie spotkania wprowadzającego do projektu.

Szczegółowe Informacje:
Jan Jamiołkowski, Krzysztof Kulik
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
tel. (086) 275 89 28, 275 89 27.

regulamin rekrutacji - strzecharstwo.pdf

karta zgloszeniowa - strzecharstwo.pdf