Jesteś na stronie: Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na projekt karty świątecznej o tematyce Bożonarodzeniowej i Noworocznej

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na projekt karty świątecznej o tematyce Bożonarodzeniowej i Noworocznej

Szukaj

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na projekt karty świątecznej o tematyce Bożonarodzeniowej i Noworocznej

Środa
01
Wrzesień
2010

ORGANIZATOR:
Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie wrażliwości i kształtowanie emocjonalnego stosunku do polskich tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,
 • propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych oraz promocja szczególnie uzdolnionych autorów z różnych środowisk i miejsc zamieszkania,

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • czas trwania konkursu: 01 września do 15 listopada 2010 r.
 • technika wykonania prac: dowolna,
 • format: nie mniejszy niż 20 cm.x 30 cm. (w pionie bądź poziomie),
 • materiał: bristol,

UCZESTNICY:
Dzieci i młodzież w kategoriach wiekowych:

 • szkoła podstawowa,
 • gimnazjum,
 • szkoły ponadgimnazjalne,

Uczestnictwo w konkursie może być zgłoszone w imieniu szkoły, placówki bądź indywidualnie na adres: Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka, ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec, bądź e-mailem: muzeum.rol@wp.pl

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:
Prace należy przynosić bądź nadsyłać w terminie do 15 listopada 2010 r. na adres:
Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka
ul. Pałacowa 5
18-230 Ciechanowiec

Praca konkursowa winna być opisana na odwrocie pismem drukowanym:
Autor............ Wiek............Szkoła, placówka..................... Miejscowość.............. Adres............ Telefon............... e-mail:......................
Imię i nazwisko nauczyciela, instruktora........................ .

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, terminie wręczenia nagród i otwarciu wystawy pokonkursowej, telefonicznie bądź pocztą e-mailową. Informacja znajdzie się również na stronie internetowej Muzeum Rolnictwa www.muzeumrolnictwa.pl

UWAGI KOŃCOWE:

 • koszt przesyłki pokrywa uczestnik,
 • prace niezgodne z regulaminem, nadesłane w rulonach nie będą brane pod uwagę.
 • projekty kart będące kopiami już wydanych kart świątecznych nie będą brane pod uwagę,
 • prace nie będą zwracane, mogą być przez organizatora popularyzowane, wystawiane, drukowane,
 • nadsyłanych prac nie należy oprawiać
 • wszelkich informacji o konkursie udzieli: kierownik działu oświatowo-promocyjnego Muzeum Rolnictwa Stanisław Kryński (tel. 86-2-771-328 w. 24)
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na projekt karty świątecznej o tematyce Bożonarodzeniowej i Noworocznej
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na projekt karty świątecznej o tematyce Bożonarodzeniowej i Noworocznej
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na projekt karty świątecznej o tematyce Bożonarodzeniowej i Noworocznej