Jesteś na stronie: Młodzi architekci w skansenie

Młodzi architekci w skansenie

Szukaj

Młodzi architekci w skansenie

Sobota
10
Lipiec
2010

Od 29 czerwca do 10 lipca w naszym muzeum odbyła się praktyka studentów z Zakładu Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.
W praktyce uczestniczyło 12 studentów I i II roku pod opieką dr arch. Marii Ludwiki Lewickiej. Studenci wykonali inwentaryzację konserwatorsko - budowlaną pięciu obiektów wpisanych do księgi inwentarzowej działu Budownictwa Wiejskiego.
Program praktyk obejmował przygotowanie szkiców obiektów, wymiarowanie elementów konstrukcji oraz wykonanie rysunków technicznych w programie „autocad”. Inwentaryzacja architektoniczna stanowić będzie uzupełnienie opracowań ewidencji obiektów zabytkowych.
Ponadto pani dr arch. Maria L. Lewicka opracowała aranżację wnętrza i przekazała opinię konserwatorską zabytkowego kościoła translokowanego do skansenu w Ciechanowcu ze wsi Boguty Pianki.