Jesteś na stronie: Podlaska Oktawa Kultur

Podlaska Oktawa Kultur

Szukaj

Podlaska Oktawa Kultur

Sobota
24
Lipiec
2010

Dwa festiwalowe zespoły uczestniczące w Podlaskiej Oktawie Kultur dzień 24 lipca spędziły w Ciechanowcu na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka. W godzinach przedpołudniowych pod opieką pracowników Muzeum członkowie zespołów: „Chabry” z Grodna (Białoruś) i „Grandinele” z Poniewieża (Litwa) poznawali ekspozycje muzealne aby po obiedzie zaprezentować się przed publicznością na scenie przed pałacem.

Polski Zespół Pieśni i Tańca „Chabry” z Grodna powstał w 1996 r. aby podtrzymywać tradycje i zwyczaje ludowe. W swoim repertuarze Zespół zaprezentował pieśni i tańce z różnych regionów Polski, popularne pieśni biesiadne, polskie tańce narodowe, oraz pieśni i tańce białoruskie. Zespołem kieruje Pani Ludmiła Wojkiel.

Zespół „Grandinele” z Poniewieża na Litwie powstał w 1978 r. zaprezentował zgromadzonej publiczności litewskie pieśni i tańce. Zespół brał udział w licznych festiwalach na Litwie i za granicą m in. w Anglii, Kanadzie, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Zespołem kieruje Pani Zita Rimkuvienie.
Zespoły oklaskiwała wierna grupa publiczności interesująca się muzyką, pieśnią i tańcem ludowym. Koncert zespołów stał na bardzo wysokim poziomie artystycznym.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim artystom za występ.

Podlaska Oktawa Kultur
Podlaska Oktawa Kultur
Podlaska Oktawa Kultur
Podlaska Oktawa Kultur
Podlaska Oktawa Kultur
Podlaska Oktawa Kultur
Podlaska Oktawa Kultur
Podlaska Oktawa Kultur
Podlaska Oktawa Kultur
Podlaska Oktawa Kultur
Podlaska Oktawa Kultur
Podlaska Oktawa Kultur