Jesteś na stronie: Wystawa czasowa „Ptaki wodno-błotne”

Wystawa czasowa „Ptaki wodno-błotne”

Szukaj

Wystawa czasowa „Ptaki wodno-błotne”

Poniedziałek
19
Kwiecień
2010

Rzeki, potoki, zbiorniki naturalne i sztuczne, łąki nadrzeczne, olszyny, lasy łęgowe, szuwary trzcinowe, torfowiska, mokradła, starorzecza, piaszczyste łachy, odsłonięte gliniaste skarpy nadbrzeżne - oto typowe środowisko życia wielu z pośród ponad 400 gatunków ptaków występujących w Polsce. Obszary otwartych wód wśród lądowych oraz przyległe stale lub okresowo podmokłe tereny są miejscem gniazdowania dla jednych gatunków ptaków, a dla innych, gnieżdżących się w pewnej odległości od wody, są miejscem pobierania pożywienia. Na stan siedlisk tych ptaków ma wpływ działalność człowieka związana z korzystaniem z wód – niestety na ogół jest ona niekorzystna i prowadzi do istotnego zmniejszenia i tak już ograniczonej przestrzeni życiowej.
Od 19 kwietnia b.r. w Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu w Gajówce z Wdowina można zwiedzać wystawę „Ptaki wodno-błotne”, przygotowaną przez Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy w Białymstoku. Na ekspozycji zaprezentowano wiele gatunków ptaków związanych ze środowiskiem wodnym występujących w naszym kraju. Głównym przesłaniem wystawy jest konieczność ochrony wodnych i podmokłych siedlisk niezbędnych do życia dla tej jakże urokliwej i ciekawej części naszej ornitofauny. Wystawę będzie można oglądać do 19 października 2010 roku.

Wystawa czasowa „Ptaki wodno-błotne”
Wystawa czasowa „Ptaki wodno-błotne”
Wystawa czasowa „Ptaki wodno-błotne”
Wystawa czasowa „Ptaki wodno-błotne”
Wystawa czasowa „Ptaki wodno-błotne”
Wystawa czasowa „Ptaki wodno-błotne”
Wystawa czasowa „Ptaki wodno-błotne”
Wystawa czasowa „Ptaki wodno-błotne”