Jesteś na stronie: Inwentaryzacja w Skansenie

Inwentaryzacja w Skansenie

Szukaj

Inwentaryzacja w Skansenie

Niedziela
01
Lipiec
2012

Od 1 do 22 lipca w naszym muzeum odbyła się praktyka studentów z Zakładu Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. W praktyce uczestniczyło 28 studentów II roku pod opieką dr arch. Marii Ludwiki Lewickiej i dr inż. arch. Cezarego Głuszka. Studenci wykonali inwentaryzację architektoniczną pięciu obiektów wpisanych do księgi inwentarzowej działu Budownictwa Wiejskiego. Inwentaryzacja stanowić będzie uzupełnienie opracowań ewidencji obiektów zabytkowych. Wytypowane obiekty ( wiatrak, lamus, chata, dwutraktowa stodoła, spichlerz) przedstawiały dużą skalę trudności i wymagały od studentów wiele zaangażowania. Program praktyk obejmował przygotowanie szkiców obiektów, wymiarowanie elementów konstrukcji oraz wykonanie rysunków technicznych w programie "autocad". Celem szkoleniowym praktyk bylo zapoznanie z metodami dokumentowania stanu istniejącego obiektu, poznanie XIX-wiecznych konstrukcji drewnianych i zawartych w nich wartości zabytkowych. Młodzi architekci wykorzystując zdolności plastyczne dodatkowo wykonali na rzecz muzeum plansze do wystaw stałych i plenerowe szkice drewnianej architektury.

Inwentaryzacja w Skansenie
Inwentaryzacja w Skansenie
Inwentaryzacja w Skansenie
Inwentaryzacja w Skansenie
Inwentaryzacja w Skansenie
Inwentaryzacja w Skansenie
Inwentaryzacja w Skansenie
Inwentaryzacja w Skansenie
Inwentaryzacja w Skansenie
Inwentaryzacja w Skansenie
Inwentaryzacja w Skansenie
Inwentaryzacja w Skansenie
Inwentaryzacja w Skansenie
Inwentaryzacja w Skansenie
Inwentaryzacja w Skansenie
Inwentaryzacja w Skansenie
Inwentaryzacja w Skansenie
Inwentaryzacja w Skansenie
Inwentaryzacja w Skansenie
Inwentaryzacja w Skansenie
Inwentaryzacja w Skansenie
Inwentaryzacja w Skansenie
Inwentaryzacja w Skansenie
Inwentaryzacja w Skansenie
Inwentaryzacja w Skansenie