Jesteś na stronie: Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".

Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".

Szukaj

Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".

Niedziela
29
Styczeń
2012

Wspólnym wysiłkiem Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka oraz Towarzystwa Naukowego Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae w Ciechanowcu, dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa, w ramach Programu - "Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen", zorganizowano na przełomie września i października 2011 roku sesję naukową pt. "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".

Pokłosiem wspomnianej sesji jest wydawnictwo o tym samym tytule, w którym znalazły się wygłoszone podczas sesji referaty oraz dwa teksty, udostępnione przez autorów nie biorących w niej udziału. Dodatkowo zamieszczono w wydawnictwie tekst unikatowego judaika (wzbogacony o reprodukcję jego rękopisu oraz późniejszego druku) dotyczącego Ciechanowca, który odszukał i naukowo opracował prof. Zbigniew Wójcik.

W niedzielę 29 stycznia 2012 roku odbyło się spotkanie promujące wydawnictwo posesyjne. Pomimo słonecznej, ale bardzo mroźnej pogody, na spotkanie przybyło kilkadziesiąt osób, w tej liczbie - wielu mieszkańców Ciechanowca. Zgromadzonych gości powitali: dyrektor Dorota Łapiak oraz prof. Czesław Waszkiewicz - prezes Towarzystwa Naukowego Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae w Ciechanowcu. Dalsze obrady poprowadził niezrównany prof. Zbigniew Wójcik, który zaprezentowal zebranym treść wydawnictwa, jego mocne strony (słabych nie było!) oraz perspektywy dalszych badań nad otwartymi już programami badawczymi, aż do roku 2016, kiedy to odbędzie się sesja poświęcona ks. Krzysztofowi Klukowi (w 220 rocznicę jego zgonu). W bardzo ambitnej propozycji przedstawionej przez prof. Zbigniewa Wójcika znalazły się między innymi: opracowanie rękopisów kazań autorstwa ks. Krzysztofa Kluka oraz zbadanie mało znanych wątków jego życia duchownego (np. jako dziekana drohickiego).

Podczas dyskusji prof. Adam Czesław Dobroński zaproponował nowe kierunki badań, związane z "legendami", jakie narosły wokół Anny ks. Jabłonowskiej i ks. Krzysztofa Kluka.

W imieniu Muzeum Rolnictwa Norbert Tomaszewski zaproponował rozpoczęcie badań nad wybitnymi rodami podlaskimi, które dotąd nie zostały właściwie poznane (Ciecierscy, Starzeńscy i inni). Zwrócił on też uwagę na nową biografię ks. Krzysztofa Kluka, którą już napisał prof. Zbigniew Wójcik, a która ukaże się w tym roku.

Niedzielne spotkanie wpisało się w obchody 50-lecia działalności Muzeum Rolnictwa
im. ks. Krzysztofa Kluka, nad którym Patronat Honorowy objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Dyrekcja i pracownicy ciechanowieckiej placówki pragną w roku jubileuszowym zaproponować turystom i lokalnej spoleczności bogaty i różnorodny program: od spotkań z naukowcami, jak to, które już się odbyło, aż do ciekawych imprez plenerowych, których napewno nie zabraknie w cieplejszych miesiącach 2012 roku.

Norbert Tomaszewski

Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".
Promocja wydawnictwa posesyjnego "Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swóją epokę".