Jesteś na stronie: "Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego

"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego

Szukaj

"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego

Piątek
21
Czerwiec
2013

W dniach 21-22 czerwca br. w Muzeum w Ciechanowcu odbyła się konferencja naukowa nawiązująca do 500. rocznicy powstania Województwa Podlaskiego - "Podlasie Nadbużanskie", której organizatorami było Muzeum Rolnictwa i Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP.
W pierwszym dniu sesji wygłoszono 13 referatów, przygotowanych przez naukowców z Polski, Białorusi i Rosji. W kolejnym dniu uczestnicy konferencji wzięli udział w objeździe po Podlasiu Nadbużańskim trasą: Siemiatycze - Mielnik - Drohiczyn.
Konferencja połączona została z prezentacją i promocją pierwszej mapy Województwa Podlaskiego Karola de Pertheesa z 1795 roku, wydanej przez Muzeum Rolnictwa w ramach obchodów 500-lecia Województwa.
Celem konferencji było promowanie województwa poprzez przypomnienie bogatej historii Podlasia, jego rozwoju i znaczenia, w rocznicę utworzenia województwa podlaskiego.
Materiały z konferencji zostaną wydane drukiem pod koniec 2013 roku.

Program konferencji:
Dzień I - 21.06.2013 r.
I sesja

 1. dr hab. Adam Dobroński (profesor Uniwersytetu w Białymstoku) - Obraz historyczny Podlasia.
 2. prof. dr hab. Władimir Pietruchin - (Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa) - Podlasie w politycznych i etnokulturowych procesach Europy Wschodniej (koniec I - początek II tysiąclecia n.e.).
 3. dr hab. Oleg Łatyszonek (profesor Uniwersytetu w Białymstoku) - Podlasie Nadbużańskie we wczesnym średniowieczu.
 4. dr hab. Dorota Michaluk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Granice województwa podlaskiego i postrzeganie obszaru Podlasia w latach 1513-2013.
 5. dr hab. Andrzej Zakrzewski (profesor Uniwersytetu Warszawskiego), mgr Łukasz Gołaszewski (Uniwersytet Warszawski) - Ustrój województwa podlaskiego XVI-XVIII w.

II sesja

 1. prof. dr hab. Olga Biełowa (Instytut S&#$322;owianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa) - Legenda o Chapunie: formy istnienia na pograniczu polsko-ukraińsko- białoruskim.
 2. dr Tomasz Jaszczołt (Uniwersytet w Białymstoku) - Osadnictwo na terenie Podlasia Nadbużańskiego.
 3. dr Siarhiej Amelka (Państwowy Uniwersytet Grodzieński im. Janki Kupały) - Dzieje rodu Kiszków i ich związki z Podlasiem.
 4. mgr Kornelia Piasecka (Muzeum Podlaskie w Białymstoku) - Grody nadbużańskie - źródła archeologiczne.
 5. mgr Eryk Kotkowicz (Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu) - Brama na Jaćwież - rola i znaczenie Drohiczyna, jako punktu etapowego w wyprawach wojennych na ziemie jaćwieskie.

IIIsesja

 1. mgr Aldona Ertman, mgr Tomasz Popławski (Wydawnictwo Kartograficzne Atikart) - Promocja mapy Karola de Pertheesa z 1795 r. wydanej przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu z okazji 500-lecia powstania województwa podlaskiego.
 2. dr hab. Siarhiej Piwawarczyk (Państwowy Uniwersytet Grodzieński im. Janki Kupały) - Źródła do historii województwa podlaskiego w zbiorach Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Grodnie.
 3. dr Hienadź Siemianczuk (Państwowy Uniwersytet Grodzieński im. Janki Kupały) - Socjotopografia Ciechanowca w końcu XIX - początku XX w.
 4. mgr Norbert Dariusz Tomaszewski, (Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu) - Miasto Mordy w XVI-XVIII wieku w świetle dokumentów z Archiwum Augustynowiczów-Ciecierskich z Bacik

Dzień II - 21.06.2013 r - objazd Szlakiem Nadbużańskim:
Ciechanowiec -Siemiatycze - Mielnik - Drohiczyn - Ciechanowiec

 • Siemiatycze (historia miasta, zwiedzanie katedry)
 • Mielnik (góra zamkowa, kopalnia kredy, ruiny kościoła, wieża widokowa, zwiedzanie muzeum)
 • Drohiczyn (historia miasta, zwiedzanie muzeum diecezjalnego)
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego
"Podlasie Nadbużańskie" - konferencja z okzji 500-lecia Powstania Województwa Podlaskiego