Jesteś na stronie: Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera

Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera

Szukaj

Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera

Wtorek
31
Październik
2017

Organizatorem Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera, w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” im. Stanisława Zagórskiego w Łomży. Ogólnopolskim wyróżnieniem przyznawanym od 1983 roku, honoruje się dokonania w badaniach nad współczesną i dawną kulturą polską oraz dziedzictwem kulturowym. Wspólnym zamierzeniem organizatorów jest promowanie wybitnych osiągnięć twórców i badaczy kultury, dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, stworzenie warunków do współdziałania przedstawicieli różnych środowisk w życiu kulturalnym.

Nagrody: medal projektu Janusza Czarnego i gratyfikacja pieniężna ufundowana jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
NAGRODA I STOPNIA
prof. dr hab. Jarosław Ławski z Ełku za wkład w badania nad twórczością Zygmunta Glogera.

NAGRODA II STOPNIA
prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk z Lwówka za ochronę i popularyzację badań nad dziedzictwem regionu wielkopolskiego.

NAGRODA III STOPNIA
Towarzystwo Naukowe „Pruthenia” w Olsztynie za badania nad dziejami dawnych ziem pruskich; Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu za działalność wydawniczo-naukową.

WYRÓŻNIENIA
Joanna Gierczyńska z Warszawy za utrwalanie śladów pamięci Muzeum Więzienia Pawiak; dr Maria Lipok-Bierwiaczonek z Tychów za popularyzowanie tradycji kultury ludowej Śląska; Monika Franciszka Sienkiewicz z Reykjaviku za promowanie kultury polskiej w Islandii; prof. dr hab. Andrzej Tyszka z Podkowy Leśnej za działalność na rzecz małych ojczyzn, a w szczególności za zainicjowanie idei Mateczników Patriotyzmu i Kultury.

NAGRODA HONOROWA
Biblioteka Śląska w Katowicach za ochronę dziedzictwa kulturowego Śląska.

XXVIII edycję Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera wraz z konferencją nt. „Poczucie narodowe, poczucie patriotyczne” sfinansowali: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd Miejski w Łomży, Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” im. Stanisława Zagórskiego w Łomży.

Wręczenie nagród odbyło się 20 października 2017 r. w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

(źródło: stopkapress.com.pl)

Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera
Dostaliśmy Nagrodę III Stopnia w Konkursie o Nagrodę Glogera