Jesteś na stronie: I konferencja naukowo-szkoleniowa Parazytozy zwierząt - aktualne zagrożenia - nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne.

I konferencja naukowo-szkoleniowa Parazytozy zwierząt - aktualne zagrożenia - nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne.

Szukaj

I konferencja naukowo-szkoleniowa Parazytozy zwierząt - aktualne zagrożenia - nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne.

Wtorek
26
Wrzesień
2017

I konferencja naukowo-szkoleniowa
Parazytozy zwierząt - aktualne zagrożenia

  • nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne.

PROGRAM KONFERENCJI

Sesje naukowe będą się odbywały w sali konferencyjnej pałacu w Muzeum w Ciechanowcu.
Przerwy kawowe z prezentacją posterów oraz stoiska firm farmaceutycznych w sali wystaw czasowych pałacu Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.
Przerwy obiadowe w sali kominkowej dworu z Siemion .w Muzeum Rolnictwaw Ciechanowcu

Dzień pierwszy 26.09. 2017
12:30-13:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
13.30-14.00 POWITANIE GOŚCI UROCZYSTA INAUGURACJA KONFERENCJI
14.00-14.30 WYKŁAD INAUGYRACYJNY
Dorota Łapiak, Norbert Tomaszewski ks. Krzysztof Kluk – polski Darwin?
14.30-16.30 SESJA TEMATYCZNA Parazytozy zwierząt mięsożernych
WYKŁADY 15 MIN + 5 MIN DYSKUSJA

moderuje
dr hab. Anna Bogucka-Kocka, nadzw., dr hab. Tomasz Cencek,

Agnieszka Piekara- Stępińska, Jolanta Piekarska
Aktualnie diagnozowane inwazje pierwotniaków jelitowych u psów i kotów
Kornaś Sławomir, Basiaga Marta, Kowal Jerzy, Nosal Paweł, Wyrobisz Anna, Rom Bartosz
Inwazje pasożytnicze u psów i kotów, problem nadal aktualny?
Maciej Klockiewicz1, Artur Dobrzyński, Ewa Długosz
Dirofilarioza – narastający problem zdrowotny zwierząt mięsożernych i ludzi
Dawid Jańczak, Anna Gorzkiewicz-Jaczewska, Tomasz Jaczewski, Wioletta Rożej-Bielicka, Elżbieta Gołąb
Inwazja Babesia divergens u psa powracającego z Hiszpanii – opis przypadku
Remigiusz Gałęcki, Rajmund Sokół
Pasożyty krwi u kotów - praktyczne aspekty diagnostyki i leczenia
Dawid Jańczak, Michał Czerwiński, Elżbieta Gołąb
Seroprewalencja Toxoplasma gondii wśród kotów domowych

16:30-17:00 Przerwa kawowa / PREZENTACJA POSTERÓW
17:00-19:00 ZWIEDZANIE MUZEUM ROLNICTWA I MUZEUM WETERYNARII
20:00 KOLACJA I WIECZÓR INTEGRACYJNY przy ognisku w MUZEUM ROLNICTWA

Dzień drugi 27.09. 2017
9.00-10:40 SESJA TEMATYCZNA zoonozy
WYKŁADY 15 MIN + 5 MIN DYSKUSJA

Moderuje
dr hab. Elżbieta Gołąb, prof. nadzw., dr hab. Jakub Gawor,

Małgorzata Dmitryjuk, Mirosław M. Michalski, Magdalena Szczotko
Badania wstępne nad prewalencją Anaplasma phagocytophilum w kleszczach Ixodes ricinus pozyskanych z psów aglomeracji miejskiej
Leszek Rolbiecki, Jerzy Rokicki, Joanna N. Izdebska
Anisakidoza - rozpoznawanie i zapobieganie
Anna Bogucka-Kocka, Maria Majczak, Marta Ziaja-Sołtys, Beata Rymgayłło-Jankowska, Ewa Suchodoła-Ratajewicz, Tomasz Żarnowski, Janusz Kocki
Znaczenie ektopasożytów Demodex folliculorum w okulistyce
Przemysław Kołodziej, Katarzyna Strzelczyk, Anna Makuch, Karolina Kowalik, Mansur Rahnama-Hezavah, Anna Bogucka-Kocka
Ocena występowania pierwotniaka Entamoeba gingivalis u pacjentów leczonych stomatologicznie
Tomasz Cencek, Jacek Karamon
Parazytozy o znaczeniu zoonotycznym - główne kierunki badań Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych PIWet-PIB

10:40 – 11:10 Przerwa kawowa/ PREZENTACJA POSTERÓW
11:10- 12:10 SESJA TEMATYCZNA parazytozy zwierząt gospodarskich
WYKŁADY 15 MIN + 5 MIN DYSKUSJA

Moderuje
Prof. dr hab. Zenon Sołtysiak, dr hab. Paweł Nosal

Bogumiła Pilarczyk, Agnieszka Tomza-Marciniak, Renata Pilarczyk, Małgorzata Bąkowska, Jan Udała, Marta Juszczak
Parazytofauna przewodu pokarmowego owiec utrzymywanych w gospodarstwie ekologicznym
Michalski Mirosław Mariusz, Procajło Zbigniew
Przypadki inwazji Oesophagostomum spp. u świń w losowo wybranych gospodarstwach drobnotowarowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Paulina Dudko, Andrzej Junkuszew, Krzysztof Tomczuk, Wiktor Bojar, Klaudiusz Szczepaniak, Tomasz M. Gruszecki. Analiza ekonomiczna profilaktyki przeciwpasożytniczej u owiec w gospodarstwie ekologicznym
Dawid Jańczak, Elżbieta Gołąb
Ocena rozpowszechnienia zarażenia Toxoplasma gondii wśród zwierząt gospodarskich i łownych

12:10 - 13: 10 Przerwa obiadowa
13:10- 15 :10 SESJA TEMATYCZNA
Parazytozy zwierząt wolno żyjących

Moderuje
Prof. dr hab. Bogumiła Pilarczyk, Prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz

Sołtysiak Z., Kantyka M. ,Rokicki J.
Metastrongyloza płuc dzika (Sus scrofa) w obrazie histopatologicznym
Dawid Jańczak, Rafał Stryjek, Rusłan Sałamatin, Elżbieta Gołąb
Pasożyty tkankowe u gryzoni wolno żyjących z terenu Warszawy
Kowal Jerzy, Wyrobisz Anna, Nosal Paweł, Chovancova Gabriela, Chovancova Barbara, Kornaś Sławomir Ashworthius sidemi jako potencjalne zagrożenie dla kozicy tatrzańskiej (Rupicapra rupicapra tatrica)
Jarosław Pacoń Porównanie inwazji pasożytów jelitowych u lisów rudych, psów myśliwskich i psów wiejskich z wybranych terenów Dolnego Śląska
Krzysztof Tomczuk, Klaudiusz Szczepaniak, Maciej Grzybek, Maria Studzińska Marta Demkowska-Kutrzepa, Monika Roczeń-Karczmarz, Wojciech Łopuszyński Andrzej Junkuszew, Tomasz Gruszecki, Paulina Dudko, Wiktor Bojar
Pasożyty wewnętrzne saren Nadleśnictwa Lubartów w badaniach sekcyjnych
Michał K. Krzysiak, Małgorzata Bruczyńska, Anna M. Pyziel, Aleksander W. Demiaszkiewicz
Monitoring parazytologiczny żubrów (Bison bonasus) z Północno–Wschodniej Polski

15:10-15:40 Przerwa kawowa/ PREZENTACJA POSTERÓW

15:40-17:20 SESJA TEMATYCZNA parazytozy koni
WYKŁADY 15 MIN + 5 MIN DYSKUSJA

Moderuje
dr hab. Mirosław Mariusz Michalski, dr hab. Sławomir Kornaś,

Krzysztof Tomczuk, Maciej Grzybek, Klaudiusz Szczepaniak, Maria Studzińska, Marta Demkowska-Kutrzepa, Monika Roczeń-Karczmarz, Zahrai Abdulhammza Abbass, Krzysztof Kostro, Andrzej Junkuszew
Anoplocefaloza koni w różnych systemach utrzymania
Jacek Łojek Justyna Bartosik, Patryk Matkowski
Porównanie intensywności inwazji pasożytów wewnętrznych koni utrzymywanych w tabunach, w warunkach wolnego wypasu
Małgorzata Raś-Noryńska, Rajmund Sokół
Praktyka odrobaczania koni w Polsce w perspektywie hodowców i lekarzy weterynarii – badania ankietowe
Jakub Gawor Zwalczanie parazytoz koni w aspekcie lekooporności
Maria Bernadeta Studzińska, Marta Demkowska-Kutrzepa, Jacek Bogucki, Monika Roczeń-Karczmarz, Krzysztof Tomczuk Wpływ systemu utrzymania koni z terenu południowej Polski na prewalencję i intensywność występowania pasożytów przewodu pokarmowego

18:30 Uroczysta Kolacja - Hotel Arkadia

Dzień trzeci 28.09. 2017
9:00—11:00 ZBIÓRKA PRZY PAŁACU WYJAZD AUTOKAREM/AUTOKARAMI DO BIAŁOWIEŻY
11:00 – 14:00 WEJŚCIE W MAŁYCH GRUPACH DO REZERWATU ŚCISŁEGO BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO
14:00-15:00 OBIAD W RESTAURACJI PARKOWEJ
15:00-16:00 SESJA WYJAZDOWA w sali konferencyjnej Białowieskiego Parku Narodowego
WYKŁADY parazytozy zwierząt wolno żyjących

Moderuje
Dr hab. Krzysztof Tomczuk prof. nadzw. , dr hab. Andrzej Junkuszew

Aleksander W. Demiaszkiewicz, Katarzyna J. Filip, Anna M. Pyziel.
Aswortioza - nowe zagrożenie dzikich i domowych przeżuwaczy
Anna M. Pyziel, Aleksander W. Demiaszkiewicz
Oporność Haemonchus contortus na fenbendazol przyczyną niezadowalającej skuteczności odrobaczania żubrów linii nizinno-kaukaskiej (Avesta Visentpark, Szwecja)
Katarzyna J. Filip, Aleksander W. Demiaszkiewicz
Parafasciolopsis fasciolaemorpha w populacji łosia w Polsce potencjalnym zagrożeniem dla domowych przeżuwaczy

16:00-18:00 PRZEJAZD AUTOKARAMI DO REZERWATU POKAZOWEGO BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO
18:00-20:00 KOLACJA PRZY OGNISKU NA TERENIE REKREACYJNYM BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO
20:00-22:00 POWRÓT AUTOKARAMI DO CIECHANOWCA

Dzień czwarty 29.09. 2017
9.00 – 10.20
SESJA TEMATYCZNA parazytozy ptaków, gadów owadów
WYKŁADY 15 MIN + 5 MIN DYSKUSJA

Moderuje
dr hab. Jolanta Piekarska, Prof. dr hab. Jerzy Rokicki

Paulina Kozina, Joanna N. Izdebska
Wszy (Phthiraptera, Anoplura) jako pasożyty zwierząt domowych, laboratoryjnych i synantropijnych
Klaudiusz Szczepaniak, Krzysztof Tomczuk, Anna Łojszczyk-Szczepaniak, Tomasz Skrzypek, Andrzej Junkuszew, Paulina Dudko, Wiktor Bojar
Występowanie form dyspersyjnych pasożytów wewnętrznych w kale głuszców (Tetrao urogallus) z hodowli na terenie Polski
Rom Bartosz., Basiaga Marta, Kornaś Sławomir, Kowal Jerzy. Wyrobisz Anna, Nosal Paweł
Parazytofauna gadów (Reptilia) w świetle badań sekcyjnych
Maria Michalczyk, Rajmund Sokół
Wykrywanie Lotmaria passim u robotnic pszczoły miodnej (Apis mellifera)

10.20-10.50 Przerwa kawowa/ PREZENTACJA POSTERÓW
10.50-12.30 SESJA TEMATYCZNA nowe rozwiązania terapeutyczne
WYKŁADY 15 MIN + 5 MIN DYSKUSJA

Moderuje
dr hab. Anna Bogucka-Kocka, dr hab. Krzysztof Tomczuk prof. nadzw.

Jakub Gawor:
Rola ESCCAP w propagowaniu profilaktyki parazytoz zwierząt towarzyszących
Artur Zalewski
Parki dla psów - ważny aspekt profilaktyki parazytoz
Ewa Długosz, Marcin Wiśniewski
Szczepionki przeciwko tęgoryjcom - nowy kierunek profilaktyki
Mirosław Michalski
Pasożyty – wrogowie czy przyjaciele ?

12:30 Zakończenie konferencji i obiad

Program w wersji word do druku: program I konferencja naukowo Ciechanowiec.docx

więceju informacji na: http://www.up.lublin.pl/konferencja-parazytologia2017/