Jesteś na stronie: Jubileusz 55-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Jubileusz 55-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Szukaj

Jubileusz 55-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Czwartek
12
Październik
2017

12 października (czwartek)
15.00 - 17.00 – Gala Jubileuszowa
17.15 - 18.15 – Otwarcie nowej ekspozycji stałej pn. Dzieje rolnictwa na ziemiach polskich
18.30 - Uroczysta kolacja z koncertem Warszawskiej Kapeli z Targówka

13 października (piątek)
8.00-9.30 - śniadanie
9.30- 16.00 - konferencja

Panel tematyczny - Konserwacja zabytków ruchomych z materiału organicznego
9.40-10.00 Jadwiga Serafinowicz, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Problemy stanu zachowania obiektów
eksponowanych w Muzeum Wsi Lubelskiej- wybrane przykłady prac konserwatorskich
10.00-10.20 Katarzyna Jendrzejczyk, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Ul skrzynkowy ze zbiorów Muzeum Wsi
Radomskiej- problematyka konserwatorska
10.20-10.40 Grzegorz Dybowski, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Konserwacja naczyń klepkowych
10.40-11.00 dyskusja
11.00-11.20 przerwa na kawę

Panel tematyczny - Konserwacja zabytków architektury drewnianej

11.20-11.40 Paulina Kryg, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Wypełnianie
ubytków w drewnie zabytkowym - przegląd stosowanych środków
11.40-12.00 Wioletta Brzezińska- Marjanowska, Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni Problematyka
konserwatorska polichromii z Dworu z Mirogonowic w Parku Etnograficznym w Tokarnii
12.00-12.20 Mariusz Przybyła, Muzeum Regionalne w Wolsztynie, Prace gliniane na terenie Skansenu Budownictwa
Ludowego Zachodniej Wielkopolski
12.20-12.40 Edwin Wilbik, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Strzecharstwo na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
12.40-13.00 Katarzyna Braun, Muzeum Budownictwa Ludowego-Park Etnograficzny w Olsztynku, Mała, czarna, niebezpieczna. Mrówka w obiekcie zabytkowym

13.00-13.20 dyskusja
13.20-14.50 obiad

Panel tematyczny - Współczesne narzędzia do monitoringu, dokumentacji, zarządzania i konserwacji zabytków
w muzeach na wolnym powietrzu

14.50-15.10 Martyna Grabowska, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Nadzór konserwatorski jako podstawa
długowieczności obiektów architektury drewnianej
15.10-15.30 Edwin Wilbik, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, DiZO - dokumentacja
i zarządzanie obiektami. System monitorowania obiektów architektury drewnianej
15.30-16.00 dyskusja
16.15-17.30 zwiedzanie ekspozycji muzealnych
18.00 kolacja

14 października (sobota)
8.00 – 9.00 - śniadanie
9.15 - objazd studyjny (m.in. zwiedzanie muzealnej zagrody młynarza w Drewnowie Ziemakach, zabytkowej szkoły
w Winnej Chrołach oraz kościoła w Winnej Poświętnej, zwiedzanie Ziołowego Zakątka w Korycinach – ośrodka edukacji przyrodniczej, do którego translokowano wiele obiektów drewnianych. Tu planujemy ok. godz. 1400 – obiad).