Jesteś na stronie: Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja

Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja

Szukaj

Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja

Piątek
09
Czerwiec
2017

W dniach 8-9 czerwca 2017 roku odbyła się w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu międzynarodowa konferencja naukowa „Wolni i uwłaszczeni. Chłopi a przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne w Europie Wschodniej w XIX i na początku XX wieku”. Organizatorami byli: Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego, Instytut Historii Litwy (Vilinius), Wydział Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.

Konferencja była kontynuacją zainicjowanego przez podlaskie władze samorządowe programu naukowo-badawczego, mającego na celu podjęcie szeroko zakrojonych studiów nad historią dzisiejszej Rzeczypospolitej, Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Łotwy. Cztery konferencje, odbyte w latach 2013-2016 zaowocowały pogłębieniem naszej wiedzy na temat historii pogranicza Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego od wczesnego Średniowiecza, aż do chwili obecnej.

Kolejną odsłoną wspomnianego programu badawczego była tegoroczna konferencja, której tematyka obrad powiązana została z wydarzeniami z czasów od powstania styczniowego do wybuchu II wojny światowej. Jej bohaterami byli chłopi, którzy stali się [w latach 1861 – Cesarstwo Rosyjskie; 1864 – Królestwo Polskie], po raz pierwszy w czasach nowożytnych społecznym podmiotem na ziemiach polskich. Pojawienie się tak licznej grupy społecznej pełnoprawnych obywateli sprawiło, że ówcześni działacze polityczni, społeczni oraz gospodarczy postanowili „zagospodarować” ten olbrzymi potencjał dla własnych potrzeb i celów. Zgromadzeni na konferencji naukowcy z Polski, Białorusi, Ukrainy i Litwy w ciągu dwóch konferencyjnych dni, wygłaszając 20 referatów, próbowali przedstawić następstwa uwłaszczenia chłopów, tak w sferze politycznej, jak też społecznej i gospodarczej. Konferencji towarzyszyła okolicznościowa wystawa autorstwa Artura Rogalskiego z Archiwum Państwowego w Siedlcach pt. „Ułany i Huzary. Wojsko polskie w Departamencie Siedleckim i w Województwie Podlaskim”, prezentowana w zabytkowym kościele w ciechanowieckim skansenie.

Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja
Międzynarodowa konferencja pt. ”Wolni i uwłaszczeni..." - fotorelacja