Jesteś na stronie: „Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”

„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”

Szukaj

„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”

Poniedziałek
02
Październik
2017

W dniach 26-29 września 2017 r. w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyła się I konferencja naukowo-szkoleniowa pt.: „Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”.

Organizatorami konferencji byli: Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach programu BIOSTRATEG, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Lublinie, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Białymstoku oraz Polska Rada Konsultacyjna ds. Parazytoz Zwierząt Towarzyszących – ESCCAP Polska.

Partnerami Konferencji byli: Polskie Towarzystwo Parazytologiczne i Białostocki Oddział Totalizatora Sportowego – LOTTO. Konferencja została objęta patronatem honorowym rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. dr. h.c. multi Zygmunta Litwińczuka, marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego oraz prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Łukaszewicza.
Konferencja mogła odbyć się dzięki wsparciu licznego grona sponsorów: Bayer Sp. z o.o., Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. , VET-AGRO Sp. z o.o., Zoetis Polska Sp. z o.o., ScanVet Poland Sp. z o.o, Vetoquinol Biowet Sp. z o.o., MSD Polska Sp. z o.o., Virbac Polska Sp. z o.o., Centrowet Białystok Sp. z o.o., Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna.

Komitet organizacyjny pracował w składzie: przewodniczący dr hab. Krzysztof Tomczuk, prof. nadzw. UP Lublin, członkowie: mgr Dorota Łapiak, dr hab. Andrzej Junkuszew, dr Maria Studzińska, dr Marta Demkowska-Kutrzepa, dr Monika Roczeń-Karczmarz, dr Klaudiusz Szczepaniak, dr Maciej Grzybek, mgr Dagmara Stasiek, dr Wiktor Bojar, mgr Paulina Dudko, dr Michał Krzysiak, dr Tomasz Skrzypek.
Nad merytorycznym przebiegiem Konferencji czuwał Komitet Naukowy w składzie: prof. dr hab. Jerzy Rokicki, prof. dr hab. Zenon Sołtysiak, prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz, prof. dr hab. Bogumiła Pilarczyk, dr hab. Elżbieta Gołąb, prof. nadzw., dr hab. Anna Bogucka-Kocka, dr hab. Jolanta Piekarska, dr hab. Krzysztof Tomczuk prof. nadzw., dr hab. Tomasz Cencek, prof. nadzw, dr hab. Jakub Gawor, prof. nadzw., dr hab. Rajmund Sokół, prof. nadzw., dr hab. Mirosław Mariusz Michalski, dr hab. Andrzej Junkuszew, dr hab. Sławomir Kornaś, dr hab. Paweł Nosal.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Tomczuk, po czym wygłoszony został wykład inauguracyjny autorstwa pracowników Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – mgr Doroty Łapiak i mgr. Norberta Tomaszewskiego, pt.: „Ks. Krzysztof Kluk – polski Darwin?”. Program merytoryczny Konferencji obejmował 7 sesji tematycznych: parazytozy zwierząt mięsożernych, zoonozy, parazytozy zwierząt gospodarskich, parazytozy zwierząt wolno żyjących, parazytozy koni, parazytozy ptaków, gadów i owadów oraz nowe rozwiązania terapeutyczne. Wygłoszono 37 wykładów. Sesja poświęcona parazytozom zwierząt wolno żyjących podzielona została na dwie części. Część dotycząca parazytoz żubrów i łosi miała miejsce na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Tematyka sesji plakatowej (11 plakatów) dotyczyła parazytoz ptaków, psów, kotów, ryb, lisów i ludzi, a także nowoczesnej profilaktyki i terapii zoonoz.

W Konferencji udział wzięło 110 uczestników – pracowników nauki, lekarzy wolnej praktyki i zaproszonych gości. Program Konferencji, streszczenia treści wystąpień i plakatów opublikowane zostały jako materiały konferencyjne, dostępne również w wersji elektronicznej. Wysoki poziom merytoryczny wykładów oraz aktualność poruszanej w nich problematyki spotkały się z dużym zainteresowaniem i szeroką dyskusją uczestników. Poza częścią oficjalną uczestnicy konferencji mieli możliwość poznania kultury i tradycji Podlasia. Z dużym zainteresowaniem zwiedzali ekspozycje Muzeum Rolnictwa. Uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych w formie biesiady przy ognisku oraz bankietu. Podziwiali piękno Podlasia na miejscu, w Ciechanowcu oraz podczas wyjazdu do Białowieskiego Parku Narodowego. Wszystkim formom aktywności sprzyjała piękna jesienna pogoda. Należy mieć nadzieję, że kolejne konferencje dotyczące tej dziedziny nauki będą cieszyły się równie dużym zainteresowaniem, kontynuując przekaz nowoczesnej wiedzy nt. parazytoz zwierząt.

dr hab. Krzysztof Tomczuk, prof. nadzw. UP Lublin

„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”
„Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”