Jesteś na stronie: Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej

Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej

Szukaj

Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej

Wtorek
11
Październik
2016

W dniu 12 lipca 2016 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu o dofinansowanie zadania "Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu" w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytet Wspieranie działań muzealnych. Projekt został dofinansowany kwotą 34 250,00 zł ze środków finansowych MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, co stanowi 58,54% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny do projektu w wysokości 24 258,92 zł zabezpieczył Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W ramach zadania Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zakupiło wyposażenie do pracowni konserwatorskiej o profilu ogólnym, do której trafiają muzealia wykonane z drewna, metalu, skóry, gipsu, słomy, wikliny, itp.

Zakupiony sprzęt usprawni prace w zakresie konserwacji (mikropiaskarka, urządzenie wielofunkcyjne Dremel, pilarka ukośnica, myjka ciśnieniowa, odkurzacz przemysłowy, dłuta), dokumentacji (laptop, dysk zewnetrzny, aparat fotograficzny) oraz zwiększy bezpieczeństwo i higienę pracy (pochłaniacz oparów i rozpuszczalników, lampy emitujące światło dzienne).

Już w okresie wakacyjnym w trakcie praktyk z nowych urządzeń skorzystali studenci Szkoly Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Wydziału Technologii Drewna oraz członkowie Koła Naukowego Ochrony i Konserwacji Drewna, których opiekunem jest prof. dr hab. Krzysztof Krajewski. Pod czujnym okiem dr. Piotra Mańkowskiego i doktorantów: Agnieszki Mielnik, Ewy Lisieckiej i Bartłomieja Rębkowskiego, wykonali konserwacje trzech eksponatów: drewnianej lodówki, narożnego kredensu, ula kłodowego oraz jego repliki.

Adepci sztuki konserwatorskiej swoje działania rozpoczęli od zrobienia dokładnej dokumentacji fotograficznej, technicznej i opisowej stanu zachowania eksponatów oraz przygotowania zakresu planowanych działań. Muzealia zostały oczyszczone z malatury oraz zabezpieczone chemicznie preparatami owadobójczymi i grzybobójczymi. Uzupełniono i zrekonstruowano brakujące elementy mebli. Oczyszczono i zabezpieczono elementy metalowe. Przywrócono meblom pierwotny kolor. Ul kłodowy został zabezpieczony środkami chemicznymi i przykryty nowym daszkiem, tak by można go było wyeksponować w ogrodzie roślin miododajnych.

W ramach tego projektu "Dziedzictwo Kulturowe, priorytet Wspieranie działań muzealnych" w ostatnich dniach września w pracowni konserwatorskiej odbyła się lekcja muzealna na temat pracy konserwatora, w której udział wzięła młodzież Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Ciechanowcu. Uczniowie poznali pojęcia takie jak: "dobro kultury", "dziedzictwo kulturowe", "zabytek", "pomnik pamięci", "konserwacja", "restauracja" w kontekście pracy konserwatora, która dla uczniów szkoły artystycznej jest jedną z wielu możliwych ścieżek zawodowych. Uczestnicy lekcji dowiedzieli się o szerokim zakresie specjalności, które może wybrać przyszły konserwator poczynając od architektury, rzeźby, malarstwa, tkaniny czy papieru.

W trakcie zajęć omówiona została specyfika pracy konserwatorskiej w skansenie połączona z pokazem wybarwiania drewna i zabezpieczania metalowych muzealiów.

mgr Edyta Murawska-Derewońko
adiunkt konserwatorski

Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej
Nowe sprzęty wzbogaciły wyposażenie pracowni konserwatorskiej