Jesteś na stronie: Wernisaż wystawy "Bohdan Rutkowiak - Ekslibrisy i nie tylko"

Wernisaż wystawy "Bohdan Rutkowiak - Ekslibrisy i nie tylko"

Szukaj

Wernisaż wystawy "Bohdan Rutkowiak - Ekslibrisy i nie tylko"

Czwartek
06
Październik
2016

Mgr Dorota Łapiak Dyrektor Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zaprasza na wernisaż wystawy "Bohdan Rutkowiak - Ekslibrisy i nie tylko", który odbędzie się 6 października 2016 o godz. 16.00 w siedzibie głównej Muzeum Rolnictwa przy ul. Pałacowej 5.

Bohdan Rutkowiak urodził się 29.03.1933 r. w Gogolewie w Wielkopolsce. Jest absolwentem Leningradzkiego Instytutu Weterynaryjnego. Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w 1956 roku. Od początku swojej zawodowej kariery związany jest z Gdańskiem, gdzie 1 września 1956 r. rozpoczął pracę w Państwowym Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt. W następnych latach zatrudniony był w Ambulatorium dla Małych Zwierząt w Gdańsku-Oliwie, Pracowni Konsultacyjno-Klinicznej ZHW , Oddziale Weterynaryjnej Ochrony Produkcji Zwierzęcej ZHW. W styczniu 1989 r. podjął pracę w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża. W 1993 r. otworzył prywatny gabinet weterynaryjny.
Lecznica gdańska w latach 50. i 60. XX w. należała do czołowych w kraju. Pod koniec lat pięćdziesiątych Bohdan Rutkowiak zaczął intensywnie rozwijać lecznictwo psów i kotów, zdobywając duże uznanie i wdzięczność właścicieli pacjentów i stając się jednym z najwybitniejszych klinicystów weterynaryjnych w Polsce. Po utworzeniu w 1975 r. jedynego w Polce Oddziału Weterynaryjnego Ochrony Produkcji Zwierzęcej, Profesor zajął się prawie wyłącznie diagnostyką chorób, profilaktyką i lecznictwem stad bydła mlecznego.
Pracę naukowo-badawczą prof. Bohdan Rutkowiak rozpoczął w 1959 r. W 1965 r. na Wydziale Weterynaryjnym WSR w Lublinie obronił pracę doktorską pt. "Śródoperacyjna rentgenografia okolicy dna czepca u bydła i jej zastosowanie w przypadkach urazowego zapalenia czepca i otrzewnej". Przewód habilitacyjny był przeprowadzony na Wydziale Weterynaryjnym AR-T w Olsztynie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1973 r., a tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego w 1988. Łącznie ogłosił drukiem około 160 prac naukowych.
Za swoją wieloletnią i owocną pracę zawodową i naukową Profesor został odznaczony:

 • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1996)
 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1987)
 • Odznaką Honorową PTNW "Merito pro Societate"
 • Złotą Odznaką Honorową Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii
 • Medalem Honorowym "Bene de Veterinaria Meritus"
 • Odznakami: "Zasłużony dla miasta Gdańska", "Zasłużony dla województwa elbląskiego", "Zasłużony Pracownik Rolnictwa", "Odznaką Honorową AR-T w Olsztynie" i innymi.
  Bohdan Rutkowiak od wielu lat rysuje, rzeźbi, uprawia tkactwo, wykonuje ekslibrisy, których tworzenie stało się, obok pracy zawodowej, Jego życiową pasją. Są to głównie linoryty, w mniejszym stopniu plastikoryty. Od 1996 r. wykonuje odciski roślinne wg. własnej techniki. Jest autorem blisko 550 ekslibrisów i innych małych form graficznych, które były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych w Ciechanowcu, Gdańsku, Sanoku, Krakowie, Warszawie, w Danii i zbiorowych we Francji, Włoszech, Belgii, Danii, Rosji, Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii. Trafiły do kilku muzeów i licznych zbiorów prywatnych. Swoimi ekslibrisami upowszechnił historię polskiej weterynarii. W 1996 r. był inicjatorem i głównym organizatorem międzynarodowego konkursu na ekslibris weterynaryjny pod nazwą "Sanitas animalium pro salute homini".
  Bohdan Rutkowiak zaprojektował sztandary dla Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
  Profestor Bohdan Rutkowiak związany jest z Muzeum Weterynarii w Ciechanowcu niemalże od jego początków. Uczestniczył w organizowanych tu sesjach historycznych oraz organizował i brał udział w wystawach.
  Swe prace wystawiał już w 1983 roku. Ekspozycja "Ekslibris weterynaryjny" - pierwsza organizowana przez Muzeum Weterynarii prezentowała 340 grafik, w tym i jego autorstwa.
  W 1985 roku miała miejsce w Ciechanowcu kolejna wystawa - "Rysunek satyryczny Bohdana Rutkowiaka". W następnym roku współuczestniczył, wraz z licznymi przedstawicielami zawodu, na wystawie "Twórczość plastyczna lekarzy i techników weterynarii". W tym czasie powstały pierwsze prace Profesora poświęcone Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Najstarsza, to grafika - In memoriam sacredotis Christophori Kluk. Później stworzył wiele ekslibrisów na różne okazje i wystawy w ciechanowieckim Muzeum.
  Niniejsza wystawa (z okazji 500 lat polskiego ekslibrisu) prezentuje dzieła autorstwa Bohdana Rutkowiaka, znajdujące się w zbiorach Działu Weterynarii Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Znajdują się na niej głównie ekslibrisy oraz małe formy graficzne podarowane do zbiorów działu przez autora - 458 pozycji. Pierwszy dar otrzymało muzeum w 1992 roku, zaś kolejny w 2015. Uzupełnieniem są katalogi i in. wydawnictwa związane z twórczością prof. Bohdana Rutkowiaka.
  Tekst pochodzi z katalogu wystawy "Bohdan Rutkowiak - ekslibrisy i nie tylko" - Jan Tropiło Grzegorz Jakubik
Wernisaż wystawy "Bohdan Rutkowiak - Ekslibrisy i nie tylko"
Wernisaż wystawy "Bohdan Rutkowiak - Ekslibrisy i nie tylko"