Jesteś na stronie: XII Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim

XII Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim

Szukaj

XII Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim

Poniedziałek
09
Maj
2016

!!! UWAGA Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu został przedłużony do 15 maja !!!
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu jako Organizatorzy dwunastej edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2016 r. serdecznie zapraszają właścicieli i użytkowników budynków drewnianych położonych na terenach wiejskich województwa podlaskiego do udziału w Konkursie.

Szczegóły organizacyjne podane są w regulaminie Konkursu, który zamieszczamy razem z drukiem zgłoszenia oraz oświadczeniem. W zgłoszeniu należy podać aktualny adres zamieszkania i koniecznie numer telefonu.

Regulamin Konkursu i druki zgłoszeń zostaną do 29 lutego 2016 r. rozesłane do wszystkich urzędów gmin województwa podlaskiego.

Organizatorzy zwracają sią z prośbą do burmistrzów i wójtów gmin z województwa podlaskiego o zachęcenie właścicieli i użytkowników obiektów drewnianych do udziału w Konkursie. Na zakończenie Konkursu drukowany jest katalog, który otrzymuje każdy uczestnik Konkursu oraz włodarze gmin z terenu której wpłynęło zgłoszenie.

Regulamin konkursu: regulamin.doc
Druk zgłoszenia: druk_zgloszenia.doc
Oświadczenie: oswiadczenie.docx

XII Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim