Jesteś na stronie: DZIAŁ SZTUKI

DZIAŁ SZTUKI

DZIAŁ SZTUKI

kierownik działu, starszy kustosz - Krystyna Bogucka

Dział Sztuki powołano do życia w październiku 2019 r., w wyniku podziału Działu Historyczno-Artystycznego na dwa odrębne działy - sztuki i historyczny. Zgodnie z nazwą dział gromadzi dzieła sztuki oraz rzemiosło artystyczne polskie i europejskie z ostatnich 200 lat. Większość jego zbiorów to dzieła Ignacego Pieńkowskiego - malarza rodem z Podlasia. Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu posiada jedną z największych w Polsce kolekcji twórczości tego artysty.

Dział Sztuki sprawuje pieczę nad następującymi ekspozycjami stałymi i długoterminowymi: „Salonik pamiątek rodu Ciechanowieckich herbu Dąbrowa”, „Gabinet prof. Ignacego Pieńkowskiego”, „Transport wiejski”, „Przyjaciele z dzieciństwa”, „Pamiątki kolonialne – sztuka Czarnego Lądu”, „Kruche piękno Dalekiego Wschodu”, „Morze w malarstwie europejskim” i „Pejzaże zachodnioeuropejskie ze zbiorów Honore Heroes” oraz wystawami wnętrz zabytkowych z przełomu XIX i XX w. w pałacu hr. Starzeńskich, wikarówce ze wsi Kulesze Kościelne i kościele pw. Wszystkich Świętych z Bogut-Pianek.

Dział Sztuki przygotowuje corocznie ekspozycje czasowe ze zbiorów własnych lub we współpracy z muzeami i kolekcjonerami z całej Polski. Ponadto organizuje plenery malarskie, które od blisko 50 lat odbywają się w ciechanowieckim muzeum.

Dział Sztuki włącza się w organizację muzealnych imprez plenerowych oraz prowadzi lekcje muzealne i warsztaty, z których największą popularnością cieszą się zajęcia o dawnych zabawkach i zabawach pod tytułem „Z wizytą u przyjaciół z dzieciństwa” oraz warsztaty plastyczne zatytułowane „Słomiana Barbie”.

DZIAŁ SZTUKI
DZIAŁ SZTUKI
DZIAŁ SZTUKI
DZIAŁ SZTUKI
DZIAŁ SZTUKI
DZIAŁ SZTUKI
DZIAŁ SZTUKI
DZIAŁ SZTUKI
DZIAŁ SZTUKI
DZIAŁ SZTUKI
DZIAŁ SZTUKI
DZIAŁ SZTUKI
DZIAŁ SZTUKI
DZIAŁ SZTUKI
DZIAŁ SZTUKI
DZIAŁ SZTUKI
DZIAŁ SZTUKI