Jesteś na stronie: „Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – etap III”

„Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – etap III”

Szukaj

„Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – etap III”

Wtorek
15
Czerwiec
2021

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa projektu:
„Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – etap III”

Wartość dofinansowania: 4 000 000,00 zł
Całkowity koszt inwestycji: 6 000 000,00 zł

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w ramach rezerwy ogólnej budżetu państwa realizuje zadanie pn. „Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – etap III”.

Zakres prac objętych dofinansowaniem obejmuje prace budowlano – montażowe w segmencie ekspozycyjno – edukacyjnym centralnego magazynu zbiorów. Na zakres rzeczowy zadania składają się: wykonanie instalacji pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kWp, montaż posadzek granitowych, przemysłowych, dywanowych i technicznych oraz montaż opraw oświetleniowych. Planowany termin zakończenia etapu III inwestycji 15.12.2021 r.