Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym – etap I

10 sierpnia 2017 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu na dofinansowanie zadania pn. ,,Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym – etap I” w ramach programu ,,Infrastruktura kultury”.

Całkowity koszt projektu wynosi 14.425.100,00 zł (netto), w tym 7.200.000,00 zł (49,91%) to środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszy Promocji Kultury, natomiast wkład własny w kwocie 7.225.100,00 zł (50,09%) został zabezpieczony przez Województwo Podlaskie.

W ramach projektu zostanie wybudowany segment konserwatorski i magazynowy. W części konserwatorskiej znajdować się będzie stolarnia z pracownią stolarską i suszarnią drewna, warsztat mechaniczny z magazynem, pomieszczenie do mycia i piaskowania, pracownia chemiczna z magazynem środków chemicznych, malarnia, pracownie konserwatorskie z pomieszczeniami do obróbki brudnej i czystej eksponatów. W nowo wybudowanym obiekcie powstanie również: magazyn eksponatów drobnych, eksponatów glinianych, metalowych, drewnianych, tkanin, obrazów, papieru, mebli oraz eksponatów różnych. W ramach segmentu magazynowego powstanie również pracownia digitalizacji zbiorów, pokój socjalny, szatnie oraz toalety. Obiekt będzie ogrzewany pompami ciepła z wykorzystaniem 31 odwiertów geotermalnych, wspomaganych kotłownią olejową.

Realizacja zadania obejmuje również zakup do pracowni i magazynów mebli biurowych oraz zestawów komputerowych z oprogramowaniem. Do pracowni digitalizacji zbiorów zostanie zakupiony sprzęt fotograficzny i komputerowy wraz ze sprzętem uzupełniającym m.in. oświetleniem studyjnym i plenerowym, reflektorami, statywami, stojakami oraz obiektywami i lampami błyskowymi. Pracownie techniczne wyposażone będą w sprzęt typu: wiertarka, czopiarka, frezarka, szlifierka taśmowa, pilarka tarczowa, tokarka do drewna, spawarka, sprężarka, piaskarka, strugarka czterostronna, digestorium, myjka ciśnieniowa. W pomieszczeniach magazynowych zainstalowane zostaną nowoczesne, przesuwne i sterowane elektronicznie zestawy regałów o profilu dostosowanym do charakteru poszczególnych magazynów. Dla potrzeb pracowników zostaną zakupione i zamontowane meble kuchenne, stoły, krzesła oraz szafy ubraniowe. Zakupione również zostaną akumulatorowe wózki podnośnikowe oraz zewnętrzny silos do magazynowania wiórów i trocin. W ramach zadania zostanie wykonane ogrodzenie nowopowstałej infrastruktury.

Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów prowadzona jest na działce przy ulicy Pałacowej. Docelowo cały obiekt będzie miał wymiary 223x30 m (wysokość w kalenicy od 6 do 10 m). Obecnie realizowany etap inwestycji obejmujący budowę kompleksu o powierzchni 3 120 m2 zostanie zakończony 31 grudnia 2019 roku.

29 listopada 2017 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu aneks nr 2 do Umowy nr 02854/17/FPK/DEK z dnia 10.08.2017 r. dotyczący zwiększenia dofinasowania zadania Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym – etap I” w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wykonawcą inwestycji jest firma Master Emil Borys s.c. Wysokie Mazowieckie.

Podpisany aneks do Umowy nr 02854/17/FPK/DEK zwiększył wartość prac w 2017 r. do kwoty 10.999.714,31 zł, w tym dofinansowanie Ministra to 6.850.000 zł.

Zakres dodatkowych prac, wynikających z podpisanego aneksu do Umowy, dotyczy budowy segmentu ekspozycyjno-edukacyjnego (A) – w zakresie prac budowlanych i konstrukcyjnych (stan surowy otwarty) składających się z:

• robót ziemnych
• wykonania fundamentów i warstw posadzkowych
• wykonania ścian i ram żelbetowych, belek, słupów i trzpieni oraz ścian murowanych
• wykonania konstrukcji dachu oraz jego pokrycie płytą warstwową
• zakupu mobilnego rusztowania aluminiowego o wysokości 7,8 m
• Ogólna powierzchnia zabudowy segmentu A wynosi 3 000 m2 i obejmuje przestrzeń ekspozycyjną z zapleczem dydaktycznym. Docelowo znajdą się tu pomieszczenia na wystawę stałą i magazyn maszyn rolniczych, sala dydaktyczna, czytelnia i biblioteka, magazyn książek, pomieszczenie na archiwum, szatnia, pokój biurowy, oraz pomieszczenia socjalne i techniczne . Ta część budynku będzie dostępna zarówno dla zwiedzających jak i osób korzystających z biblioteki, czytelni czy sali konferencyjnej.

04 września 2018 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu aneks nr 3 do Umowy nr 02854/17/FPK/DEK z dnia 10.08.2017 r. dotyczący zwiększenia dofinasowania zadania Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym – etap I” w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wykonawcą inwestycji jest firma Master Emil Borys s.c. Wysokie Mazowieckie.

Zakres dodatkowych prac, wynikających z podpisanego aneksu do Umowy, dotyczy wykonania prac budowlanych w ramach wybudowanego segmentu ekspozycyjno-edukacyjnego (A) składających się z:

• wykonania instalacji uziemiającej w fundamentach
• wykonania ocieplenia fundamentów, warstw posadzkowych oraz kanałów wewnątrz budynku
• wykonania wieńców żelbetowych oraz ścian murowanych
• zakupu oraz montażu stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej

19 listopada 2018 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu aneks nr 4 do Umowy nr 02854/17/FPK/DEK z dnia 10.08.2017 r. dotyczący zwiększenia dofinasowania zadania Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym – etap I” w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wykonawcą inwestycji jest firma Master Emil Borys s.c. Wysokie Mazowieckie.

Zakres dodatkowych prac, wynikających z podpisanego aneksu do Umowy, dotyczy wykonania prac budowlanych w ramach wybudowanego segmentu ekspozycyjno-edukacyjnego (A) składających się z:

• wykonania instalacji odgromowej na dachu oraz obudowa dachu wraz z obróbkami i odwodnieniem
• dokończenie warstw posadzkowych w budynku
• wykonanie sieci zewnętrznych n.n. i oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego okablowania instalacji elektrycznej i niskoprądowej

Podpisany aneks do Umowy nr 02854/17/FPK/DEK zwiększył wartość prac w 2018 r. do kwoty 4.065.443,43 zł, w tym dofinansowanie Ministra to 1.965.000 zł.

Obecnie całkowity koszt zadania wynosi 19.490.157,74 zł, w tym wkład własny muzeum to 8.475.157,74 zł, natomiast kwota 11.015.000 zł to środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury.

Wykonawcą zadania jest firma Master Emil Borys s.c. Wysokie Mazowieckie