Jesteś na stronie: „Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – II etap”

„Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – II etap”

Szukaj

„Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – II etap”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY – PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Nazwa zadania:
„Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – II etap”

Wartość dofinansowania:
112.000,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania:
222.495,12 zł

27 sierpnia 2021 r. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zawarło umowę nr 09657/21/FPK/NIMOZ ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w imieniu którego działał Piotr Majewski – Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

W ramach zadania będzie wykonana konserwacja, pod nadzorem konserwatorskim, pięciu zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa tj.: bryczki wolantowej typu „Węgierka” - nr inw.A/I/12895, powozu dwukołowego typu „Rally car” z ruchomą budą - nr inw. C/III/7605, bryczki z rozworą (typu „Jagdwagen – polowiec” – nr inw. A/I/12793 oraz dwóch wolantów o nr inw. I/2047 i I/3020. Po zakończonej konserwacji powozy konne będą prezentowane w XIX-wiecznej powozowni, stanowiąc cenne uzupełnienie ekspozycji stałej obrazującej dawne środki transportu. Promocja zadania będzie prowadzona w siedzibie muzeum i lokalnych mediach.

„Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych  ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – II etap”
„Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych  ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – II etap”
„Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych  ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – II etap”
„Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych  ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – II etap”
„Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych  ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – II etap”
„Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych  ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – II etap”
„Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych  ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – II etap”
„Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych  ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – II etap”