Powiększenie kolekcji zabytkowych ciągników rolniczych

W dniu 27 czerwca 2018 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarł umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w sprawie dofinansowania zadania "Powiększenie kolekcji zabytkowych ciągników rolniczych" w ramach programu Kolekcje muzealne. Projekt został dofinansowany kwotą 100 000 zł ze środków finansowych MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, co stanowi 74,93% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny do projektu zabezpieczył Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w kwocie 33 000 zł (24,73%) oraz Muzeum Rolnictwa z własnych środków finansowych 460 zł (0,34%). W ramach zadania Muzeum zakupi 4 szt. odrestaurowanych i sprawnych technicznie zabytkowych ciągników. Trzech zagranicznych: Farmall F 20 z 1936 r., Stock Dieselschlepper z 1941 r., Eicher ED 16/II z 1952 r. i jednego polskiego Ursus C-355 z 1973 r. Ciągniki zagraniczne są unikatowymi modelami, poszukiwanymi przez muzea techniczne i kolekcjonerów na całym świecie. W Polsce są jedynymi, zachowanymi egzemplarzami. Ciągnik Ursus jest reprezentatywny dla polskiego rolnictwa lat 70. XX w. Ciągniki bezpośrednio po zakupie zostaną udostępnione zwiedzającym w naszym Muzeum na wystawie stałej poświęconej technice rolniczej.

Planowane do zakupu obiekty poszerzą istniejącą, największą w Polsce muzealną kolekcję 46 ciągników o brakujące modele i bardziej ją uatrakcyjnią. Wzrośnie znacząco ranga całej kolekcji i jej rozpoznawalność wśród turystów polskich i zagranicznych. Obiekty będą używane także do pokazów pracy.