Powiększenie kolekcji zabytkowych silników stacjonarnych

W dniu 4 lipca 2018 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarł umowę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu w sprawie dofinansowania zadania "Powiększenie kolekcji zabytkowych silników stacjonarnych" w ramach programu Kolekcje muzealne. Projekt został dofinansowany kwotą 148 500 zł ze środków finansowych MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, co stanowi 67,43% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny do projektu zabezpieczył Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w kwocie 67 000 zł (30,42%) oraz Muzeum Rolnictwa z własnych środków finansowych 4 740 zł (2,15%). W ramach zadania Muzeum zakupi 2 szt. odrestaurowanych i sprawnych technicznie zabytkowych silników stacjonarnych: Lanz HL 12 Gespann-Bulldog z 1921 r. firmy Heinrich Lanz z Mannheim i Deutz MIH 338 z 1933 r. firmy Humboldt-Deutzmotoren z Kolonii. Silniki były użytkowane na terenie Polski. Obecnie są unikatowymi modelami, poszukiwanymi przez muzea techniczne i kolekcjonerów na całym świecie. W Polsce są jedynymi, zachowanymi egzemplarzami.

Silniki bezpośrednio po zakupie będą udostępnione zwiedzającym w naszym Muzeum na wystawie stałej poświęconej technice rolniczej. Planowane do zakupu obiekty poszerzą istniejącą kolekcję 51 silników (jedną z największych w Polsce) o brakujące modele i bardziej ją uatrakcyjnią. Zwiększą do 17 sztuk podgrupę silników niemieckich. Wzrośnie znacząco ranga całej kolekcji i jej rozpoznawalność wśród turystów polskich i zagranicznych. Obiekty będą używane także do pokazów pracy.