Jesteś na stronie: Zabytkowy młyn otrzymał nowe serce

Zabytkowy młyn otrzymał nowe serce

Szukaj

Zabytkowy młyn otrzymał nowe serce

Środa
05
Wrzesień
2012

Obiekt młyna wodnego w Ciechanowcu jest najjaśniejszym przykładem schyłku drewnianej epoki przemysłowej, którego główne urządzenia napędowe wykonano z drewna. Młyn charakteryzuje się wyjątkowo piękną i proporcjonalną architekturą, która wyróżnia się ciekawym detalem, co w przypadku budynków przemysłowych o podobnej funkcji i skali zdarzało się rzadko. Duzy wpływ na wyjątkowość młyna ma jego malownicze położenie.
Pełną sprawność techniczną młyna zyskano dzięki przeprowadzonej w sierpniu 2012 roku, konserwacji i rekonstrukcji głównych urządzeń młyńskich. Prace dofinansowane zostały ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach zadania została wykonana rekonstrukcja koła wodnego z łożem i drewnianą paleczno-wrzecionowatą przekładnią. Wykonano konserwację wszystkich elementów mechanizmu młyna zgodnie z klasami występowania zagrożenia biologicznego.
Najważniejszym i najtrudniejszym mechanizmem do konserwacji było śródsiębierne koło wodne. Konserwacja poprzedzona była inwentaryzacją mechanizmu zawierającą rysunki wykonawcze poszczególnych elementów. Wykonano elementy z uwzględnieniem właściwości higroskopijnych drewna w celu przeprowadzenia konserwacji ciśnieniowej, a następnie je zmontowano. Zalecenia i rodzaj impregnatów opracowano przy wspó łpracy z Wydziałem Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Krajewskiego. Konserwacja ciśnieniowa nasyciła impregnatem cały przekrój elementu - zastosowano tę metodę ze względu na stałe przebywanie koła napędowego w środowisku wodnym.
Działania konserwatorskie miały na celu uruchomienie mechanizmów wodnych, co w znacznym stopniu uatrakcyjnia ekspozycję. W młynie możemy zobaczyć prócz działąjcych mechanizmów napędzanych siłą wody, wystawą o ujednoliconej tematyce związanej z tradycyjnym i przemysłowym przemiałem zboża wzbogaconą planszami, które w sposób obrazkowy przedstawiają historię młynarstwa. Dzięki temu prowadzone tu dotychczas lekcje muzealne staną się atrakcyjniejsze.

Zabytkowy młyn otrzymał nowe serce
Zabytkowy młyn otrzymał nowe serce
Zabytkowy młyn otrzymał nowe serce
Zabytkowy młyn otrzymał nowe serce
Zabytkowy młyn otrzymał nowe serce
Zabytkowy młyn otrzymał nowe serce
Zabytkowy młyn otrzymał nowe serce
Zabytkowy młyn otrzymał nowe serce
Zabytkowy młyn otrzymał nowe serce
Zabytkowy młyn otrzymał nowe serce
Zabytkowy młyn otrzymał nowe serce
Zabytkowy młyn otrzymał nowe serce
Zabytkowy młyn otrzymał nowe serce