Jesteś na stronie: 150 rocznica wybuchu powstania styczniowego

150 rocznica wybuchu powstania styczniowego

Szukaj

150 rocznica wybuchu powstania styczniowego

Sobota
26
Styczeń
2013

Okrągła rocznica wybuchu powstania styczniowego 1863 roku, które było jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych na ziemiach polskich w XIX wieku, stała sią okazją do zorganizowania w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu okolicznościowego spotkania.

Organizatorami spotkania byli: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Ciechanowcu oraz Muzeum Rolnictwa. Wśród zaproszonych gości, obok przedstawicieli Bractw Kurkowych z całej Polski znaleźli się również przedstawiciele władz państwowych z wicewojewodą podlaskim Wojciechem Dzierzgowskim na czele.

W sobotą, 26 stycznia b.r. miała miejsce konferencja popularno-naukowa, podczas której pięciu referentów przedstawiło najważniejsze wydarzenia powstańcze na Mazowszu, Podlasiu i Bialostocczyźnie oraz sylwetki najwybitniejszych dowódców powstańczych działających na omawianym terenie. Dla zebranych Braci Kurkowych szczególne znaczenie mialo wystąpienie dr. Krzysztofa Gwoździa (z Muzeum w Tarnowskich Górach), który omówił wpływ polskich powstań narodowych na działalność i tradycje bractw strzeleckich. Bardzo życzliwie zostały przyjęte pozostałe referaty, w których ukazany został przebieg powstania w Królestwie Polskim (prof. dr hab. Adam Winiarz - UMCS Lublin), na terenie puszcz Polski Północno-Wschodniej (prof. dr hab. Adam Dobroński - UwB Białystok), w okolicach Ciechanowca (mgr Norbert Tomaszewski - Muzeum Rolnictwa) oraz działalność ostatniego dowódcy powstańczego - ks. Stanisława Brzóski (dr Szczepan Kalinowski - Biała Podlaska). Obrady w niezrównany sposób poprowadził prof. dr hab. Adam Dobroński, który w niezwykle ciekawy sposób potrafił skomentować wystąpienia referentów, zachęcić zebranych do dyskusji, czy zwrócić uwagę na ważne aspekty wydarzeń z 1863 roku mających wpływ na współczesną Polskę i Polaków.

Nie tylko konferencja zajmowała uwagę zgromadzonych w Muzeum Rolnictwa gości. W trakcie trwania sesji zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego przed kilku dniami Kardynała Seniora Józefa Glempa, który przez lata całe był związany z Warszawskim Bractwem Strzelców Kurkowych im. Jana Kilińskiego.

Tuż po zakończeniu obrad miała miejsce ceremonia przyjęcia do Łomżyńsko-Drohickiego Bractwa Kurkowego Towarzystwa Strzeleckiego w Ciechanowcu, nowego Brata. W wyniku tajnego głosowania (tzw. "balotażu" - franc. bollotage), odbywanego za pomocą białych i czarnych kul (białe kule za, czarne - przeciw), do Bractwa został niejednogłośnie (jeden głos sprzeciwu!) Brat Michał Wojno. Kolejny z kandydatów - Brat Dariusz Wojno, nieobecny na sesji z powodu obecności na sesji egzaminacyjnej, został przyjęty do Bractwa w czasie wieczornej uroczystości.

Zwiedzanie Muzeum Rolnictwa, w którym wzięło udział blisko pięćdziesiąt osób, odbyte przy pięknej, choć mroźnej, słonecznej pogodzie, zakończyło oficjalną część sobotnich uroczystości. Wieczorem, w Hotelu Nowodwory miał miejsce uroczysty Bal Królewski, na którym pojawili się Siostry i Bracia Kurkowi oraz goście zaproszeni przez Starszego Łomżyńsko-Drohickiego Bractwa Kurkowego Towarzystwa Strzeleckiego w Ciechanowcu - Brata Tomasza Miliszkiewicza z Ciechanowca.

W niedzielę, 27 stycznia b.r. miała miejsce uroczysta Msza święta, koncelebrowana przez Biskupa Drohiczyńskiego - ks. Antoniego Dydycza, w asyście Kapłanów z Ciechanowca i z miejscowości Niemyje Nowe. Podczas uroczystości, która odbyła się w zabytkowym kościele z Bogut-Pianek, przeniesionym w 2012 roku do skansenu Mazowiecko-Podlaskiego, wyświęcone zostały ceremonialne szaty nowo przyjętych Braci Kurkowych.

Ostatnim elementem uroczystości był staropolski kulig, odbywany w siarczystym mrozie, ale też w pełnym słońcu, po zakończeniu którego uczestnicy mogli się ogrzać i posilić przy ognisku na terenie skansenu.

Dwudniowa impreza, która miała miejsce w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, wpisuje się w ogólnopolskie obchody 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Jest to kolejna lekcja "historii na żywo" zorganizowana z wielkim rozmachem i dbałością o historyczne szczegóły. Pomimo wyczerpującego programu, kierujący sobotnimi obradami prof. dr hab. Adam Dobroński stwierdził, ze jest to dopiero pierwsza część powstańczych uroczystości. Oczekując na kolejne wydarzenia nawiązujące do wydarzeń z 1863 roku, możemy przekazać ważną informację tym, którzy z różnych powodów nie dotarli w ostatni weekend do Ciechanowca, że materiały z sesji ukażą się w tegorocznym "Ciechanowieckim Roczniku Muzealnym".

Norbert Tomaszewski

150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego