You are on: Konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w województwie podlaskim 2006

Konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w województwie podlaskim 2006

Szukaj

Konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w województwie podlaskim 2006

Województwo Podlaskie, podobnie jak i inne regiony Polski na terenach małych miasteczek i we wsiach posiadały do połowy XX wieku olbrzymią ilość zabudowy drewnianej. Większość budynków w małych miastach i niemal wszystkie na wsi były zbudowane z drewna. Wśród nich na samym tylko Podlasiu było tysiące pięknych obiektów typu dwory i dworki, chałupy i całe zagrody wiejskie, szkoły, wiatraki, młyny, kuźnie, karczmy, leśniczówki. Stanowiły one ozdobę krajobrazu wsi podlaskiej. Zmiany cywilizacyjne i beztroska władz (administracyjnych i nadzoru budowlanego) spowodowały zniszczenie tych obiektów. Wiele złego w tym zakresie uczyniła II Wojna Światowa oraz następująca po 1944 r. likwidacja ziemiaństwa a zatem i siedzib dworskich. Bezstylowe, prowadzone bez należytego nadzoru ze strony architektów a często i za ich przyzwoleniem, budownictwo na wsi, szczególnie z lat 70-tych i 80-tych wprowadziło klockowatą brzydotę w zabudowę wiejskich budynków mieszkalnych i gospodarskich. Pierwsze lata XXI wieku są ostatnim momentem by zachować to ze starej drewnianej architektury co jeszcze nadaje się do uratowania. Wieś Podlaska zmienia swoje oblicze. Pojawiło się wiele gospodarstw agroturystycznych przywiązujących wagę do piękna krajobrazu i zachowania przeszłości.
Na wsi osiada również wielu ludzi z miasta, którzy mają poczucie piękna i doceniają wartość drewnianej zabudowy.
W tym celu Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego organizuje konkurs, którego celem jest promowanie właścicieli budynków drewnianych, którzy starają się je uratować i sensownie użytkować. Celem konkursu jest też rozpropagowanie tych budynków i ich właścicieli nie tylko w woj. podlaskim, ale również na terenie Polski i Europy. Posłuży do tego wydany jako plon konkursu katalog z fotografiami najciekawszych obiektów i zamieszczeniem informacji o nich w internecie.
Właściciele i użytkownicy budynków drewnianych położonych na terenach wiejskich województwa podlaskiego (w miejscowościach do 5 000 mieszkańców) mogą zgłaszać budynki drewniane powstałe przed 1945 rokiem i użytkowane do czasów współczesnych takie jak:

budynki mieszkalne: chałupy, dwory, czworaki, dróżniczówki,
budynki gospodarcze: spichrze, stodoły, wozownie, maneże,
budynki użyteczności publicznej: dworce kolejowe, karczmy, szkoły, siedziby urzędów gminy,
budynki przemysłowe: wiatraki, młyny, kuźnie,
zagrody wiejskie i założenia dworskie,

Organizatorzy konkursu na najlepiej zachowany zabytek dawnego budownictwa drewnianego ufundowali nagrody o łącznej wartości 15 000 zł. Laureatów konkursu wyłoni jury złożone z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Białymstoku i Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

Zgłoszenia obiektów do konkursu przyjmowane są do 15 września 2006 r.
Informacji o konkursie udziela:
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
tel. (086) 2771 328 w.21 w godz. 8-16.

Udział w konkursie należy zgłaszać wypełniając druk zgłoszenia.
Adres na który należy zgłaszać oferty:
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
ul. Pałacowa 5,
18-230 Ciechanowiec.
adres e-mail:
muzeum.rol@wp.pl lub zabytekpodlasia@interia.pl