You are on: Zakończenie nauki w ramach projektu „Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwane”

Zakończenie nauki w ramach projektu „Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwane”

Szukaj

Zakończenie nauki w ramach projektu „Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwane”

Wednesday
14
October
2009

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zakończył realizację zajęć teoretycznych i ćwiczeniowo – praktycznych w ramach projektu „Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwane”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dwudniowe zajęcia teoretyczne odbyły się w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Pierwszego dnia starszy kustosz muzeum – Antoni Mosiewicz zapoznał uczestników z tematem budownictwa drewnianego na Podlasiu oraz zasadami przygotowania słomy i techniką krycia dachów dwuspadowych i naczółkowych. Następnie kierownik oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku – Artur Gaweł przedstawił rodzaje konstrukcji więźb dachowych stosowanych w budownictwie drewnianym. Drugiego dnia uczestnicy projektu zapoznali się z zasadami BHP i P. Poż. przy wykonywaniu prac związanych z kryciem dachów słomą przedstawionymi przez Panią Krystynę Prorok – specjalistę ds. BHP i P. Poż. Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Kolejnym tematem omówionym przez głównego specjalistę ds. zbóż – Stanisława Dudziuk była technologia uprawy zbóż z przeznaczeniem słomy jako materiału do krycia dachów strzechą. Ostatnim tematem wykładowym przedstawionym przez prof. dr hab. Krzysztofa Krajewskiego były środki i sposoby konserwacji budynków drewnianych krytych słomą. W czasie trwania wykładów uczestnicy zadawali dużo pytań prowadzącym, co świadczyło o dużym zainteresowaniu szkoleniem i potwierdziło, że szkolenie na ten temat było potrzebne.
Zajęcia ćwiczeniowo – praktyczne odbyły się z podziałem na 4 grupy 3-osobowe, przeprowadzone przez instruktorów posiadających doświadczenie praktyczne w pokrywaniu dachów strzechą. Szkolenie praktyczne prowadzili: Stanisław Popławski i Jan Rzepnicki – pracownicy Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Wincenty Murawski i Władysław Szcześniak – emeryci, posiadający tę umiejętność. Ćwiczenia z przygotowania słomy do krycia dachów zostały przeprowadzone w miejscowości Nowodwory i Zadobrze - w gospodarstwach rolnych, w których zakupiono słomę. Uczestnicy bardzo szybko nauczyli się wytrząsania słomy oraz wiązania jej w snopki (główczaki i strzeszaki). Następnym ćwiczeniem przewidzianym w programie szkolenia była nauka krycia na przygotowanych daszkach ćwiczebnych nisko umieszczonych nad ziemią, gdzie każdy ze szkolonych przeszedł dwudniową naukę układania snopków na dachu. Ostatnim zadaniem zaplanowanym dla uczestników była wymiana pokrycia dachowego na czterospadowej oborze i dwuspadowym spichlerzu na terenie skansenu w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Równolegle uczestnicy mieli okazje zobaczyć i poznać technikę krycia profesjonalnej firmy, z województwa lubelskiego, realizowaną na stodole znajdującej się w skansenie. Pracownicy tej firmy nauczyli techniki przygotowania słomy, krycia i organizacji pracy na dużych obiektach. Instruktorami byli panowie: Woźniak Przemysław i Kęcik Paweł. Pracownicy Muzeum Rolnictwa dodatkowo pokazali uczestnikom jak wykonywać ze słomy maty ogrodnicze, grube maty do uli, okrągłe daszki np. na ule, słomiane materace i warkocze.
Dzięki organizacji ćwiczeń w małych grupach, pod kierunkiem zmieniających się instruktorów uczestnicy mogli zapoznać się ze stosowanymi różnymi technikami krycia dachów strzechą, co w przyszłości pozwoli im zbudować własny warsztat i świadczyć wysokiej jakości usługi. Niestety nie wszystkie osoby zainteresowane szkoleniem mogły wziąć w nim udział, gdyż projekt był skierowany do 12 mieszkańców 3 powiatów województwa podlaskiego, głównie rolników i domowników. Do projektu zgłaszały się osoby z innych powiatów województwa podlaskiego a nawet z Warszawy i Gdańska, pracujące w różnych zawodach, w tym nawet projektant budowlany.

Jan Jamiołkowski
Krzysztof Kulik

Zakończenie nauki w ramach projektu „Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwane”
Zakończenie nauki w ramach projektu „Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwane”
Zakończenie nauki w ramach projektu „Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwane”
Zakończenie nauki w ramach projektu „Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwane”
Zakończenie nauki w ramach projektu „Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwane”
Zakończenie nauki w ramach projektu „Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwane”