You are on: Rok 2010

Rok 2010

Szukaj

Rok 2010

Podlaska Oktawa Kultur

Podlaska Oktawa Kultur

Dwa festiwalowe zespoły uczestniczące w Podlaskiej Oktawie Kultur dzień 24 lipca spędziły w Ciechanowcu na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka. W godzinach przedpołudniowych pod opieką pracownik...
Praktyka studentów z Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie

Praktyka studentów z Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie

W dniach 19-23 lipca oraz od 26 do 30 lipca w Muzeum odbyli praktykę studenci pierwszego roku Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie w łącznej ilości 44 osoby. Studenci pracowali pod kierunkiem...
VI Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2010 roku

VI Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2010 roku

Muzeum Rolnictwa z zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku jest organizatorem VI Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim. Przewodnic...
Młodzi architekci w skansenie

Młodzi architekci w skansenie

Od 29 czerwca do 10 lipca w naszym muzeum odbyła się praktyka studentów z Zakładu Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. W praktyce uczestniczyło 12 studentów I i II ro...
Jan Kazimierz Michał hr. Starzeński h. Lis (1923 – 2010)

Jan Kazimierz Michał hr. Starzeński h. Lis (1923 – 2010)

30 czerwca 2010 roku zmarł w Warszawie Jan Kazimierz Michał hr. Starzeński (na co dzień używający tylko pierwszego imienia), syn ostatniego ordynata na Nowodworach – Michała Henryka Kazimierza hr. Sta...
VI Zajazd Wysokomazowiecki

VI Zajazd Wysokomazowiecki

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu wraz ze współorganizatorami - Towarzystwem Miłośników Ciechanowca i Starostwem Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem po raz szósty przygotowało Zaj...
„Najciekawsze nabytki Muzeum Rolnictwa ostatnich kilku lat.”

„Najciekawsze nabytki Muzeum Rolnictwa ostatnich kilku lat.”

W salach wystaw czasowych w pałacu udostępniona została zwiedzającym ekspozycja prezentująca najciekawsze nabytki Muzeum Rolnictwa. Osiem działów merytorycznych prezentuje kilkaset najciekawszych eksp...
JARMARK ŚW. WOJCIECHA

JARMARK ŚW. WOJCIECHA

Jarmark Świętego Wojciecha, impreza handlowo-artystyczna nawiązująca do dawnych ciechanowieckich Jarmarków na Świętego Wojciecha, po raz kolejny miała miejsce w niedzielę 2 maja b.r. Przesunięcie w...
Noc w Muzeum

Noc w Muzeum

Wystawa czasowa „Ptaki wodno-błotne”

Wystawa czasowa „Ptaki wodno-błotne”

Rzeki, potoki, zbiorniki naturalne i sztuczne, łąki nadrzeczne, olszyny, lasy łęgowe, szuwary trzcinowe, torfowiska, mokradła, starorzecza, piaszczyste łachy, odsłonięte gliniaste skarpy nadbrzeżne -...