You are on: Sprawozdanie z zebrania Zarządu Towarzystwa Naukowego Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Towarzystwa Naukowego Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae

Szukaj

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Towarzystwa Naukowego Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae

Sunday
08
May
2016

W dniu 28 kwietnia 2013 roku (w niedzielę) miało miejsce zebranie Zarządu Towarzystwa Naukowego Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae w Ciechanowcu, w którym udział wzięły również obie panie dyrektor Muzeum. W trakcie spotkania, które prowadził prezes - prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz, przedstawiono sprawozdanie z działalności w roku 2012 oraz ramowy program działania w roku 2013 i latach następnych.

W ciągu 2012 roku władze Towarzystwa Naukowego podjęły i zrealizowały nast.ępujące działania statutowe:

  • zorganizowano spotkanie promocyjne wydawnictwa będącego pokłosiem sesji"Anna ks. Jablonowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie którzy wyprzedzili swóją epokę" (I 2012),
  • uzyskano dotację celówą od Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego, wysokości 60.000 pln na wsparcie zadania publicznego pn. "VIII Zajazd Wysokomazowiecki. Szlachty historia na żywo", którą w całości przeznaczono na realizację tego zadania (VII 2012),
  • złożono wniosek do Samorządu Województwa Podlaskiego ("Kraina Bobra") na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na wydanie drukiem tomiku poezji prof. Franciszka Kobryńczuka pt. "Biała szkatułka - poetycka panorama Ciechanowca i okolic". W lutym 2013 roku uzyskano wnioskowaną dotację, wydawnictwo aktualnie jest w druku, udzielono pomocy (korekta, dobór materiału ilustracyjnego) do monografii ks. Krzysztofa Kluka, autorstwa prof. Zbigniewa Wójcika,
  • założono konto bankowe Towarzystwa (III 2012),
  • na bieżąco prowadzona jest dokumentacja urzędowa Towarzystwa.

Zarząd Towarzystwa Naukowego zaproponował następujące działania w 2013 roku:

  • organizację spotkania promocyjnego nowej monografii ks. Krzysztofa Kluka autorstwa prof. Zbigniewa Wójcika, 29 kwietnia 2013 roku,
  • złożenie wniosku o dofinansowanie wydania pamiętników Józefa Włodka lub pamiętników Piotra Sobczyka (uprawa ryżu),
  • włączenie się Towarzystwa w obchody 150-lecia powstania styczniowego,
  • organizację konferencji naukowej (po uzyskaniu zewnętrznego dofinansowania) - tematyka i termin do uznania członków Societas.

W W trakcie dyskusji przyjęto propozycję, że Muzeum Rolnictwa i Towarzystwo Naukowe zorganizują wspólnie w 2014 roku konferencję poświęconą rodzinie Ciecierskich z Podlasia (Ciechanowca); w 2015 roku konferencję związaną z rodziną Jabłonowskich i jej wkładem w kulturę polską i europejską a w 2016 roku konferencję poświęconą ks. Krzysztofowi Klukowi (220 rocznica śmierci). Profesor Zbigniew Wójcik wskazał, że do 2016 roku należy przygotować pod względem merytorycznym i wydać drukiem rękopiśmienne kazania ks. Krzysztofa Kluka.

W Wstępnie ustalono, że wkładem Towarzystwa Naukowego w każdą z zaplanowanych sesji będzie przygotowanie przez jego Członków referatów naukowych, które opublikowane zostaną następnie w wydawnictwie posesyjnym lub "Ciechanowieckim Roczniku Muzealnym". Muzeum Rolnictwa wesprze działania Towarzystwa Naukowego organizując obrady sesji, zapewniając noclegi i wyżywienie dla jej uczestników. Obie instytucje będą też poszukiwały sponsorów mogących pomóc w dofinansowaniu organizacji sesji i druku wydawnictw.

sporządził

Norbert Tomaszewski (sekretarz)